Særligt om ftalat-begrænsninge

Pr. 22. juli 2019 finder begrænsningen mod fire skadelige ftalater i elektronik anvendelse. Begrænsningen gælder som udgangspunkt for alt elektronik. Ftalaterne er bl.a. mistænkt for at kunne skade evnen til at få børn.

De fire ftalater findes i stort set alt elektronik, der indeholder plast eksempelvis føntørrere, høretelefoner og computere. Ftalaterne bruges primært i ledninger, hvor de tilsættes for at gøre plasten blød. Ftalaterne kan frigives fra elektronikken, og forbrugerne kan blive udsat for ftalaterne ved berøring af elektronikken og gennem støvet, da ftalater kan frigives til luft og bindes til støv.

De fire ftalater er klassificerede som reproduktionstoksisk 1B. Det betyder, at det kan skade fertiliteten og er mistænkt for at skade det ufødte barn.

Begrænsningen i anvendelsen af de fire ftalater er en del af et delegeret direktiv til RoHS-direktivet (direktiv 2011/65), jf. Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 om ændring af bilag II til direktiv 2011/65/EU. De fire ftalater, der begrænses er stofferne; DEHP, BBP, DBP og DIBP. De anførte begrænsninger af disse stoffer finder anvendelse fra den 22. juli 2019.

De nye regler betyder, at de fire ftalater begrænses under RoHS-bekendtgørelsen, og fra den 22. juli 2019 må elektrisk og elektronisk udstyr ikke bringes i omsætning, hvis de indeholder de nævnte ftalater i en koncentration højere end 0,1 %. Det betyder, at begrænsningen gælder for elektrisk og elektronik udstyr, der for første gang udbydes på EU’s marked med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag, og ikke for de produkter, der allerede er bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på EU’s marked.

Begrænsningen af DEHP, BBP, DBP og DIBP gælder dog først for medicinsk udstyr, herunder medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, og overvågnings- og reguleringsinstrumenter, herunder industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter, fra den 22. juli 2021.

Denne side er opdateret den 7, juni 2019

Nyhed om forbuddet

Læs nyhed om forbuddet