Miljøstyrelsen informerer om regler for kemi i elektronik

I perioden fra 2013 til 2016 har Miljøstyrelsen fokus på kemi i forbrugerprodukter, som børn, unge og gravide udsættes for. Der er udvalgt fire produktgrupper, legetøj, tøj, elektronik og kosmetik, som skal kontrolleres for, om de overholder reglerne. Inden kontrollen af elektronik, der vil finde sted i 2016, informerer Miljøstyrelsen producenter, distributører og forhandlere af elektronik om reglerne for kemi i elektronik.

Informationskampagnen er en netværksbaseret kampagne, hvor en lang række interesseorganisationer og andre interessenter har været med til at informere virksomhederne i Danmark. Hvis du ønsker at bakke op om kampagnen og hjælpe med at dele budskabet, er du velkommen til at bruge filerne i boksen her på siden.

Virksomhedernes kendskab til reglerne.

Inden informationskampagnen blev igangsat, blev der udført en nulpunktsmåling.

Undersøgelsen var hovedsageligt rettet mod mindre danske elektronikforhandlere. Af de adspurgte virksomheder var ca. 90% forhandlere og ca. 75 % havde mindre end 10 ansatte. Kendskabet til reglerne var generelt ikke så højt, f.eks. havde 47% af de adspurgte virksomheder ikke kendskab til EU’s RoHS-direktiv, der sætter grænser for indholdet af farlige stoffer i elektronik, og 84% af de adspurgte vidste ikke hvilke farlige stoffer, der er forbudt i elektronik

Annoncer

Henvend dig til Miljøstyrelsen for at få det korrekte format.

Billeder til download