Dine forpligtelser som distributør og forhandler

Her kan du få et overblik over, hvilke pligter du har, hvis du distribuerer eller forhandler elektroniske eller elektriske produkter

Som distributør eller forhandler af elektroniske eller forhandler af elektriske produkter, er du ansvarlig for, at sikre dig følgende før salg:

RoHS-reglerne

 • Tjek CE-mærket .
  Du skal sikre dig, at produktet er CE-mærket på en måde, så det er synligt, let læseligt og ikke kan slettes. Kun CE-mærket er tilladt – andre RoHS-mærker er ikke tilladt.
 • Tjek identifikationen. 
  Produktet skal kunne identificeres entydigt. Du skal sikre dig, at producenten har forsynet produktet med type-, batch- eller serienummer.
 • Tjek producentens og importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse.
  Du skal sikre dig, at producentens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse fremgår af produktet. Hvis der er en importør, skal du også sikre dig, at importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse fremgår af produktet.
 • Mistanke om et ulovligt produkt. 
  Hvis du har mistanke om, at produktet ikke overholder RoHS-reglerne, er du som distributør eller forhandler forpligtet til at undersøge det og bringe det i orden før salg.
 • Samarbejde med myndigheder. 
  Du skal sikre dig, at producenten vil samarbejde med myndighederne, hvis det kræves.

REACH-reglerne

Som distributør eller forhandler af elektriske og elektroniske produkter er du også omfattet af REACH-reglerne for leverandører og artikler. Der gælder fx følgende forpligtelser:

Kandidatlistestoffer

Som distributør eller forhandler af elektriske og elektroniske produkter skal du efter anmodning videregive oplysninger, som et minimum stoffets navn, til kunder/forbrugere, hvis dit produkt/artikel indeholder et stof på den såkaldte kandidatliste

Forbud mod salg

Som distributør eller forhandler af elektriske og elektroniske produkter skal du være opmærksom på at REACH bilag XVII indeholder begrænsninger i salg af artikler, herunder elektriske og elektroniske produkter, i forhold til en række kemiske stoffer.

 

 

Siden er opdateret 20. december 2020