Fokus på særlige produkter

Her kan du få et overblik over produkter så som legetøj, kosmetik, vask og rengøringsmidler. Du finder oplysninger om, hvilke stoffer der er i de udvalgte produkter, hvilken effekt de kan have, og hvilke regler der er for området.

assorterede_husholdningsredskaber.1170x400

Kemi i elektronik
De fleste elektriske og elektroniske produkter er omfattet af RoHS, som indebærer at produkterne ikke må indeholde bly, kviksølv, cadmium, chrom VI og visse bromerede flammehæmmere.

Kosmetik
Kosmetik skal være sikker og skal mærkes efter reglerme. Producenter, distributører og importører har forskellige forpligtelser i forhold til at leve op til bestemmelserne i kosmetikforordningen, der fandt anvendelse fra 11. juli 2013.

Kølemidler
Kølemidlerne - HFC, PFC og SF6 - er alle drivhusgasser og uønskede i miljøet. De fluorholdige drivhusgasser er problematiske i miljøet, fordi de bidrager til klimaforandringer. Derfor er der begrænsninger på brugen af kølemidler.

Legetøj
Legetøj reguleres primært i legetøjsbekendtgørelsen som hører under Sikkerhedsstyrelsen. Der er forbud mod ftalater i legetøj.

Maling og lak mv.
Produkter til overfladebehandling som maling og lak kan indeholde en række stoffer der kan være skadelige for miljøet og for den enkelte forbruger.

Smykker
Der er regler om farlige kemiske stoffer i smykker. Det drejer sig specielt om nikkel, bly, cadmium og kviksølv. Der er også særlige regler for ure og tekstilsmykker.

Tatoveringsfarve Kemiske urenheder og nedbrydningsprodukter i farverne kan være kræftfremkaldende. Tatoveringsfarverne må ikke indeholde stoffer der kan udgøre en risiko.

Tekstiler
Der er regler om en række stoffer i tekstiler. Nogle må ikke findes over en bestemt grænseværdi mens andre er helt forbudte. Andre stoffer er kun reguleret i tekstiler som har langvarig og direkte hudkontakt. Få et overblik her. 

Tekstiler til børn
Hvis du producerer, importerer, videresælger eller forhandler børnetøj og børneprodukter med tekstil gælder der regler for både kemisk og fysisk/mekanisk sikkerhed. Få hjælp og råd her.

Vask og rengøring
Vaske- og rengøringsmidler indeholder en række stoffer, der kan være skadelige for miljøet eller forbrugerens sundhed. Den primære regulering sker gennem forordningen om vaske og rengøringsmidler.

Siden er opdateret 20. december 2020