Temamøde for professionelle brugere - biocidforordningen

Miljøstyrelsen inviterede den 20. marts professionelle brugere af biocidmidler til et temamøde om EU's nye lovgivning - biocidforordningen. På mødet gennemgik Miljøstyrelsen de kommende regler og konsekvenserne for de professionelle brugere.

Hvis du har spørgsmål til os, så kontakt ikke oplægsholderne, men skriv til vores informationscenter via e-mail på  eller ring på telefon 70120211.

Download

Spørgsmål og svar fra temamøde

Oplæg fra mødet

Velkomst , kontorchef Sonja Canger
Formål , baggrund, specialkonsulent Jørgen Larsen
Biocidmidler og behandlede artikler , specialkonsulent Jørgen Larsen
Biocider og sundhed , toksikolog Esra Pedersen
Parallelhandel, annoncering , overgangsbestemmelser, nationale regler, jurist Nanna Marie Kildsig
Kontrol med biocidprodukter , kemikalieinspektør Dorrit Skals
Afrunding og det videre arbejde , kontorchef Sonja Canger