Temamøde for professionelle brugere - biocidforordningen

Miljøstyrelsen inviterede den 20. marts professionelle brugere af biocidmidler til et temamøde om EU's nye lovgivning - biocidforordningen. På mødet gennemgik Miljøstyrelsen de kommende regler og konsekvenserne for de professionelle brugere.

Hvis du har spørgsmål til os, så kontakt ikke oplægsholderne, men skriv til vores informationscenter via e-mail på  eller ring på telefon 70120211.

Download

Spørgsmål og svar fra temamøde

Oplæg fra mødet

Velkomst , kontorchef Sonja Canger
Formål , baggrund, specialkonsulent Jørgen Larsen
Biocidmidler og behandlede artikler , specialkonsulent Jørgen Larsen
Biocider og sundhed , toksikolog Esra Pedersen
Parallelhandel, annoncering , overgangsbestemmelser, nationale regler, jurist Nanna Marie Kildsig
Kontrol med biocidprodukter , kemikalieinspektør Dorrit Skals
Afrunding og det videre arbejde , kontorchef Sonja Canger

Anmeld dit produkt til Produktregistret

Virksomheder - med ansvar for at markedsføre biocidprodukter i Danmark - skal sørge for, at produkterne bliver anmeldt til Produktregistret.
Læs om, hvordan du anmelder dit produkt til Produktregistret

Bundmaling

Bundmaling til fritidsbåde
Overblik over reglerne og tips til, hvordan du bedst håndterer bundmaling.

Tributyltin (TBT)
Faktaark om organiske tinforbindelser

Oplæg fra temamøder om biocidforordningen, marts 2013

Producenter og importører, 13. marts
Detailhandel , 15. marts
Professionelle brugere , 20. marts