Temamøde for producenter og importører - biocidforordningen

Miljøstyrelsen inviterede den 13. marts importører, og producenter af biocidmidler til et temamøde EU's nye lovgivning - biocidforordningen. På temamødet præsenterede eksperter fra Miljøstyrelsen de nye regler, og de 115 deltagere fik lejlighed til at stille spørgsmål.

Hvis du har spørgsmål til os, så kontakt ikke oplægsholderne, men skriv til vores informationscenter via email eller ring på telefon 70120211.

Spørgsmål og svar på temamødet

Download oplæg fra mødet

Velkomst , kontorchef Sonja Canger
Formål og baggrund , specialkonsulent Jørgen Larsen
Anvendelsesområde og definitioner , jurist Nanna Marie Kildsig
Principper for godkendelse af aktivstoffer og optagelse på bilag I , specialkonsulent Jørgen Larsen
Sundhedskrav i forhold til aktivstoffer , toksikolog Esra Pedersen
Godkendelsesprocedurer for produkter, godkendelsestyper, miljøvurderinger, behandlede artikler , specialkonsulent Jørgen Larsen
Sundhedskrav i forbindelse med produktgodkendelser , toksikolog Esra Pedersen
Parallelhandel, overgangsbestemmelser, gebyrer, databeskyttelse og -udveksling , jurist Nanna Marie Kildsig
Biocider og afgifter , Betinna Kaastrup, SKAT
Afrunding og det videre arbejde , kontorchef Sonja Canger