Temamøde for detailhandlen - biocidforordningen

Miljøstyrelsen inviterede den 15. marts forhandlere af biocidprodukter til et temamøde om EU's nye lovgivning - biocidforordningen.
På mødet gennemgik Miljøstyrelsen de kommende regler og konsekvenserne for importører og producenter af biocidmidler.

Hvis du har spørgsmål til os, så kontakt ikke oplægsholderne, men skriv til vores informationscenter via email eller ring på telefon 70120211
Download
Spørgsmål og svar fra temamødet

Oplæg
Velkomst , kontorchef Sonja Canger
Formål og baggrund , specialkonsulent Jørgen Larsen
Anvendelsesområde og defintioner , jurist Nanna Marie Kildsig
Biocidmidler og behandlede artikler , specialkonsulent Jørgen Larsen
Parallelhandel, annoncering, overgangsbestemmelser , jurist Nanna Marie Kildsig
Kontrol med biocidprodukter , kemikalieinspektør Dorrit Skals
Afrunding og det videre arbejde , kontorchef Sonja Canger