Biocider

Ordet biocider kender du måske ikke, men de fleste forbrugere har alligevel haft brug for et biocidprodukt på et eller andet tidspunkt - for eksempel i form af myggebalsam, insektspray eller musegift i sommerhuset.

Biocider er en betegnelse for kemiske stoffer, der er beregnet til at bekæmpe skadedyr, bakterier og svampe med mere. Biocider bruges i modsætning til plantebeskyttelsesmidlerne ikke på landbrugets marker og i gartnerier, men til gengæld til bekæmpelse i en lang række andre sammenhænge.

Biocidprodukter skal godkendes af Miljøstyrelsen, før de må sælges. For at et middel kan blive godkendt, skal tre vigtige forhold være i orden: Det må ikke være skadeligt for de mennesker, der skal bruge det, det må ikke være skadeligt for miljøet og det skal være effektivt til den konkrete anvendelse.

I Danmark er der ca. 300 godkendte produkter indenfor 9 forskellige produkttyper. De godkendte produkter kan findes her .

Man bør som forbruger være opmærksom på, at biocidmidler er designet til at bekæmpe levende organismer – det er kemikalier, der også kan være skadelige for mennesker og miljø. Det er derfor en god idé altid at overveje, om man kan løse et givet problem på andre måder end ved at bruge et biocid.

Hvis man alligevel skønner, at det er nødvendigt at bruge et biocid, er her nogle generelle tips om brug af biocider:

  • Læs etiketten før brug – der er mange gavnlige informationer om, hvordan midlet skal bruges og i hvilke mængder, hvordan midlet eventuelt kan skade, og hvilke forholdsregler man bør tage ved brug af midlet. Husk: Midlet er kun godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten.
  • Opbevar ALTID biocidmidler utilgængeligt for børn.
  • Vask hænder efter brug – og hvis midlet bruges indendørs, så sørg for god udluftning.
  • Vær opmærksom på, hvordan emballagen skal bortskaffes – ikke alt må smides i skraldespanden, og det står på etiketten. Hvis du har en rest tilbage af et middel, må du under ingen omstændigheder hælde det over i en anden flaske/beholder.
  • Det er ulovligt at bruge kemikalier, der ikke er godkendt som bekæmpelsesmidler, til at bekæmpe levende organismer. For eksempel må man ikke bruge kemiske produkter, der ikke er godkendt som biocider, til at fjerne alger på fliser.

Love og regler

Lovgivningen på biocidområdet er forankret i EU regler og kan findes i biocidforordningen.