Bundmaling og miljøet

Her kan du læse noget om, hvad vi ved om biocider i bundmaling i forhold til deres miljøskadelige virkninger og om begroningens natur.

Bundmaling med biocider bruges for at forhindre begroning på bådens bund. Begroning er et irritationsmoment for fritidssejlerne – især hvis man dyrker kapsejlads – fordi begroning bl.a. nedsætter sejlhastigheden.