Perspektiver for fritidssejlere

Miljøministeriet, Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund vedtog i marts 2003 en handlingsplan om bundmaling. Der blev indført nye krav til frigivelse af kobber fra bundmaling på lystbåde til vandmiljøet og der blev udarbejdet nye retningslinier for fjernelse af bundmaling fra vedligeholdelse af lystbåde. Dansk Sejlunion har udarbejdet de nye retningslinjer for fjernelse af bundmaling ved vedligehold af lystbåde, som trådte i kraft sidste efterår. I forlængelse heraf har Miljøministeriet og Dansk Sejlunion kørt en informationskampagne om fjernelse af bundmaling. Med budskabet om, at man kan mindske den forurening med blandt andet kobber, som fremkommer når bådene slibes, har kampagnen vakt interesse hos såvel havne som fritidssejlere.

Miljøministeriets Program for renere produkter har gennem årene ydet tilskud til udvikling af metoder, der skulle erstatte eller supplere den traditionelle bundmaling til fritidsbåde. Her på hjemmesiden bliver der fortalt om fire af metoderne, som giver et godt billede af branchens miljøinitiativer og viser, at udviklingen går i den rigtige retning.

Danmark ratificerede den 19. december 2002 - som det første land i verden - den internationale antifoulingkonvention, som forbyder anvendelse af TBT-holdig bundmaling til alle skibe. Og vi arbejder aktivt for at finde metoder og produkter, der kan erstatte den kobberholdige bundmaling, så Danmark også på dette område kan gå foran. Forhåbentlig kan vi om få år give fritidssejlere valget mellem flere effektive og miljøvenlige alternativer.

Miljøminister

Hans Christian Schmidt