Hvis du vil vide mere

Afvaskning og afslibning af biocidholdig bundmaling på lystbåde.
Jesper Højenvang, Dansk Sejlunion. Miljøprojekt 772, 2003

Redegørelse om miljørigtig fjernelse og slibning af bundmaling.
Jesper Højenvang, Dansk Sejlunion 2003

Antipæleorm.
Olsen Design Aps. Miljøprojekt 838, 2003

Substitution af biocider i bundmaling til skibe med enzymer.
Ib Schneider og Knud Allermann, BioLocus A/S. Miljøprojekt 910, 2004

Algedugen – et alternativ til bundmaling?
Steen Olsen, Olsen Design. Miljøprojekt 608, 2001

Udviklingen af alternative antifoulingmetoder til lystbåde.
Jesper Højenvang, Dansk Sejlunion. Miljøprojekt 692, 2002

Stryg på – Skrub af. Om bundmaling, begroning og havmiljø.
Troels Holm, ØstersøCenteret. Se hjemmesiden www.ostersocenter.dk

Udvikling og afprøvning af SealCoat som mekanisk antibegroningsmiddel i Danmark.
Peter Holmboe og Herluf Rasmussen, SealCoat Danmark A/S. Miljøprojekt 634, 2001

Test af mekanisk rensning af skibsbunde og antibegroningsmidler med reduceret miljøbelastning.
Dansk Sejlunion og Hempels Skibsfarvefabrik A/S, Miljøprojekt nr. 510, 1999

Faktaark om bundmaling.

Bekendtgørelse nr. 792 af 2. september 2003 om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling
Se hjemmesiden www.retsinfo.dk/delfin/html/B2003/0079205.htm .

Handlingsplan om bundmaling
www.mst.dk/kemi/01040601.htm

Informationskampagne om afrensning af lystbåde på land
www.fjernbundmaling.dk