Ansøgning om godkendelse til parallelhandel

Når du ønsker tilladelse til parallelhandel skal du indsende din ansøgning via registret for biocidprodukter, R4BP 3.

En kort ansøgningsprocedure på 90 dage til dig, der vil markedsføre et biocidholdigt produkt, der allerede er godkendt i et EU-land. For at få tilladelsen kræver det, at det produkt, som du vil markedsføre er identisk med et allerede godkendte produkt i indførelseslandet.

Hent vejledningen til ansøgningsprocessen.

Reglerne er beskrevet i biocidforordningens artikel 53, stk. 4

Kan I få en godkendelse til parallelhandel?

For at få tilladelsen til at parallel handel med et biocidholdigt produkt i Danmark kræver det, at det produkt, som du vil markedsføre er identisk med et allerede godkendte produkt (referenceproduktet) i Danmark. Et biocidholdigt produkt betragtes udelukkende som værende identisk med referenceproduktet, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

 • de er fremstillet af samme virksomhed, en dertil knyttet virksomhed eller på licens i overensstemmelse med samme fremstillingsproces
 • de er identiske i specifikation og indhold for så vidt angår aktivstoffer og formuleringstype
 • de er ens med hensyn til de tilstedeværende ikke-aktivstoffer, og
 • de er enten ens eller tilsvarende med hensyn til emballagens størrelse, materiale eller form, for så vidt angår den potentielle negative indvirkning på produktets sikkerhed for menneskers sundhed, dyrs sundhed eller miljøet. 

Hvad skal din ansøgning indeholde?

En ansøgning om tilladelse til parallelhandel skal indeholde følgende oplysninger og genstande:

 • navn og godkendelsesnummer på det biocidholdige produkt i oprindelsesmedlemsstaten
 • navn og adresse på den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten
 • navn og adresse på godkendelsesindehaveren i oprindelsesmedlemsstaten
 • den oprindelige mærkning og brugsanvisning, der anvendes ved distribution af det biocidholdige produkt i oprindelsesmedlemsstaten, hvis Miljøstyrelsen skønner, det er nødvendigt for undersøgelsen
 • ansøgerens navn og adresse
 • det navn, der vil blive anvendt for det biocidholdige produkt, der skal distribueres i Danmark
 • et udkast til mærkning af det biocidholdige produkt, der ønskes gjort tilgængeligt på markedet i Danmark på dansk
 • en prøve af det biocidholdige produkt, der ønskes indført, hvis Miljøstyrelsen skønner, det er nødvendigt
  navn og godkendelsesnummer på referenceproduktet i Danmark.

Miljøstyrelsen kan kræve en oversættelse af de relevante dele af den originale brugsanvisning.

Hvordan søger du rent praktisk?

Når du ønsker tilladelse til parallelhandel skal du indsende din ansøgning via registret for biocidprodukter, R4BP 3. R4BP 3 er det centrale IT-system, som alle skal benytte, når der ansøges om godkendelser.

Gå videre indsendelse af ansøgning via R4BP

Læs ECHAS vejledning til, hvordan du opretter dig som bruger i systemet

Læs mere om IT-værktøjer til din ansøgning

Gebyrer

Når du søger om at få godkendt et biocidholdigt produkt, skal du betale et gebyr for at få behandlet ansøgningen.  Alt efter ansøgningstypen vil du blive opkrævet et gebyr fra de myndigheder, der skal behandle din ansøgning. Det kan både være Miljøstyrelsen, det europæiske kemikalieagentur, ECHA, eller relevante myndigheder i andre EU-lande. 

Se aktuelle gebyrsatser under menuen gebyrer.