Vejledning af forbrugerne

Hvilke informationer har forbrugerne krav på, og hvordan kan du vejlede forbrugerne?

Forbrugerne har krav på information om, hvilke biocidholdige produkter produkterne indeholder, og hvordan man bruger produkterne på en korrekt og sikker måde.

Kunderne skal have svar inden for 45 dage

Hvis en kunde vil vide, om et produkt er behandlet med biocidholdige produkter, skal leverandøren inden for 45 dage oplyse om biocidbehandlingen af den pågældende artikel, herunder hvilket aktivstof, der er brugt. Hvis en forhandler ikke selv kan svare på spørgsmålet, sendes spørgsmålet videre til producent, importør eller grossist (leverandøren).

Markedsføringen må ikke være vildledende

Markedsføringen må ikke være vildledende eller give et overdrevent indtryk af produktets egenskaber. Du må fx ikke give kunderne en opfattelse af, at produktet ikke indebærer risiko for mennesker eller miljø. Det gælder fx ord som ”ufarlig”, ”ugiftig”, ”grøn”, ”lavrisikobiocidmiddel”, ”øko”, ”natur” mm. Heller ikke ”bio” eller sammensætninger heraf (bortset fra ”biocid”) må bruges i markedsføringen.

Markedsføringen må desuden kun handle om det formål, som produktet er godkendt til, eller den anvendelse der er tiltænkt.

Find gode råd om bekæmpelse af skadedyr og sikker brug af biocidholdige produkter

Selv om et biocidmiddel er godkendt af Miljøstyrelsen, så skal det alligevel bruges med omtanke. På Miljøstyrelsens kampagneside hverdagsgifte.dk kan du finde ni gode råd om sikker brug af biocidholdige produkter. Brug disse råd til at rådgive dine kunder, eller henvis dem til siden. Du kan også henvise til bekæmp.dk. Her kan borgerne finde tips til, hvordan man forebygger og bekæmper skadedyr som mus, myg og rotter.

Mere information

Du kan altid kontakte vores helpdesk hvis du er i tvivl om biocidlovgivningen.  Læs mere