Godkendte produkter

Hvilke produkter skal godkendes efter de nye regler og hvor kan du få et overblik over godkendte produkter?

I de kommende år skal flere og flere biocidprodukter godkendes, inden de må markedsføres. Mange af disse produkter findes allerede på det danske marked. Derfor skal producenter og importører forberede sig i tide, så de ikke risikerer, at deres produkter bliver tvunget ud af markedet i en periode på mindst et halvt år – eller måske permanent. Som detailhandler kan du også risikere at brænde inde med partier af produkter, som ikke længere må markedsføres og sælges.

2000 biocidprodukter bliver omfattet af de nye regler

I Danmark findes der i dag ca. 300 produkter, som er omfattet af den danske godkendelsesordning for biocidholdige produkter. Disse produkter - og ca. 1.700 andre biocidholdige produkter - vil på sigt blive omfattet af godkendelsesordningen i EU, og de skal alle godkendes efter den samme ordning. De ca. 300 produkter, der er godkendt under den gamle danske lovgivning, skal altså godkendes på ny i de kommende år.

Alle biocidholdige produkter skal godkendes hver for sig. Det er en længere proces: Først skal EU vurdere alle de aktivstoffer, som er i de biocidholdige produkter i den pågældende produkttype (der er 22 produkttyper efter biocidforordningen). Bagefter skal producenterne søge om godkendelse af produkter, som indeholder et eller flere godkendte aktivstoffer. Processen vil først være afsluttet i 2027.

Du har ansvaret for, at produkterne på hylderne er godkendt

Du bærer selv ansvaret for, at de produkter, du sælger, er godkendt – eller afventer godkendelse, eller er under godkendelse, og dermed gerne må sælges. Et godkendt produkt vil altid have dansk etiket og en dansk vejledning eller indlægsseddel, men det er dog ikke tilstrækkeligt til at vide sig sikker på, at produktet er godkendt. Spørg din leverandør, hvis du er i tvivl.

Få et overblik over godkendte produkter i Miljøstyrelsens database

Du kan få et overblik over godkendte produkter i Miljøstyrelsens database. Den indeholder både produkter, som er godkendt under den gamle nationale ordning i Danmark, og de produkter, der har fået en godkendelse efter de nye EU-regler. Gå til databasen .

Du kan også følge med her på hjemmesiden under menuen ”Aktuelt berørte produkter”, hvor du kan se hvilke produkter, der netop er blevet godkendt. Du kan også se frister for ansøgning om produktgodkendelse.
G å til Aktuelt berørte produkter.

De ca. 1.700 produkter, som endnu ikke skal godkendes, skal være anmeldt til Produktregistret , inden de må sælges. 

Godkendte produkter skal godkendes på ny

Alle biocidholdige produkter, godkendt efter de gamle danske regler (fra 1980), skal godkendes igen efter biocidforordningen. Denne godkendelsesprocedure begynder, når aktivstoffet bliver godkendt efter forordningen.

Når aktivstoffet godkendes, fremgår der en ”godkendelsesdato” i den forordning, som godkender aktivstoffet. Denne dato ligger ca. to år længere frem i tiden, end godkendelsesforordningen. ”Godkendelsesdatoen” er den frist, hvor en virksomhed skal have indsendt sin nye ansøgning om godkendelse efter forordningen af det eller de biocidholdige produkter med aktivstoffet, som virksomheden ønsker at kunne sælge efter at aktivstoffet er godkendt.

Forordninger, der godkender aktivstoffer, kommer løbende og bliver offentliggjort i EU-Tidende. Det er virksomhedens eget ansvar at holde sig orienteret om godkendelsen af aktivstofferne