Egenkontrol

Hvordan kan du kontrollere de produkter, du handler med, og sætte din egenkontrol i system?

Detailhandleren er en del af salgskæden. Den, der sælger produkter, som enten indeholder eller er behandlet med biocidholdige produkter, har selv et ansvar for, at produkterne lever op til reglerne. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion finder hvert år varer i butikkerne, der ikke er mærket korrekt, eller hvor der er brugt biocidholdige produkter, som ikke er tilladt. Kom Kemikalieinspektion i forkøbet ved at sætte din egenkontrol i system!
Læs mere om Kemikalieinspektions kontrol.

Stil krav til din leverandør

En vare bliver måske produceret mange forskellige steder i verden, og den går igennem flere salgsled, inden den lander på hylden i Danmark. Derfor bliver din egenkontrol mest effektiv, når du har styr på alle led i salgskæden, og din dokumentation er i orden.

  Sørg for at leverandøren dokumenterer, at varen overholder reglerne. Eksempelvis ved at få skrevet det ind i kontrakten eller via analyserapporter. Bed om at få oplysninger om batch- eller serienummeret for produktet, så det kan spores tilbage til producenten. Sørg også for at få producentens kontaktoplysninger og gem oplysningerne sammen med fakturaen.

Hvis Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion finder et produkt, hvor der er en fare for forbrugeren, vil Kemikalieinspektionen påbyde dig at tilbagekalde produktet for egen regning. Har du papirerne i orden og styr på din leverandør, så kan en økonomisk omkostning eventuelt føres tilbage til producenten.

Undersøg om mærkningen er i orden

Kemikalieinspektionen finder ofte varer, der mangler en indholdsdeklaration, et faresymbol eller andre oplysninger. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at du undersøger, om dine varer er mærket korrekt. Er et produkt ikke mærket korrekt, kan og bør du bede leverandøren om at bringe det i orden.

Vær sikker på at din leverandør står på ECHAS liste over aktivstof-leverandører
Fra og med den 1. september 2015 må kun markedsføres biocidholdige produkter med aktivstoffer fra en leverandør, der er registreret af det europæiske kemikalieagentur ECHA. Det betyder, at du skal være opmærksom på, at du kun forhandler produkter fra leverandører, der er godkendt og står på ECHAs liste. 

Biocidholdige produkter

Har Miljøstyrelsen godkendt et biocidholdigt produkt, er det forsynet med en dansk etiket med brugsanvisning. På etiketten skal der stå: Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, og der skal være et godkendelsesnummer. På etiketten skal der også stå, hvilke aktivstoffer (biocidholdige produkter), der er i produktet, og hvordan forbrugeren anvender midlet på en korrekt og sikker måde. Der må gerne være flere sprog på etiketten, hvis den danske tekst er klart adskilt og fremhævet.

Nogle biocidholdige produkter skal desuden følge EU-reglerne om faremærkning af kemiske produkter. Læs mere om faremærkning her  

Godkendte produkter er mærket med godkendelsesnummer. Etiket og anvendelsesoplysninger kan findes her (link: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Bekaempelsesmidler/Find+godkendt+bekæmpelsesmiddel/GodkebtBekaemp.htm

Behandlende artikler

Hvis en vare reklamerer med en ekstra biocideffekt, bliver varen til en behandlet artikel efter biocidforordningen, og den skal være mærket med brugsanvisning og sikkerhedsregler. Der kan f.eks. stå: "antibakterielt", ”anti-skimmel”, ”mugafvisende”, "meldugresistent", "bakteriehæmmende", ”lugtfrit”, ”anti-odour” eller lignende.

Den behandlede artikel skal mærkes, hvis en producent fremsætter en påstand vedrørende en behandlet artikels biocide egenskaber, eller godkendelsen af aktivstoffet kræver oplysning om særlige forhold ved muligheden for kontakt med mennesker eller udsætning i miljøet.

Hvis den behandlede artikel er omfattet af mærkningspligten, skal følgende information være med:

  •          En erklæring om, at artiklen indeholder biocidholdige produkter.
  •          De biocidegenskaber, som den behandlede artikel har. Egenskaberne må kun fremgå, hvis du har dokumentation for dem.
  •          Navne på alle aktivstoffer, der er i biocidproduktet i artiklen.
  •          Navne på alle nanomaterialer, som er i biocidproduktet. Ordet ”nano” skal stå i kantede parenteser bagefter.
  •          Brugsvejledning og eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.

Mærkningen skal være tydelig og let at læse. Mærkning må gerne være på emballagen, hvis der ikke er plads på produktet.