Biocidholdige produkter og behandlede artikler

Hvad er biocidholdige produkter, og hvad er behandlede artikler?

Biocidholdige produkter indeholder stoffer, der er designet til at bekæmpe skadedyr, bakterier og svampe (aktivstoffer). Biocidholdige produkter kan både give allergi og udslæt hos mennesker, og de kan være giftige for plante- og dyrelivet. Stofferne findes ikke kun i deciderede biocidprodukter. Mange andre produkter kan være behandlet med biocidholdige produkter for at beskytte mod bakterier, insekter, mug og svamp.

Biocidholdige produkter

Et produkt er et biocidholdigt produkt, hvis det primært er beregnet til at slå levende organismer ihjel med. For eksempel er den primære effekt for et træbeskyttelsesmiddels at beskytte træet mod organismer som alger og svampe. Det kan også være et biocidholdigt produkt, hvis det skal afvise noget eller bruges til at lokke med, for eksempel myggemidler, ”gå væk hund” og lokkedåser til myrer.

  Der findes i dag ca. 2.000 biocidmidler på markedet i Danmark. Ca. 300 af dem kræver allerede nu en særlig godkendelse af Miljøstyrelsen, for at man må importere, sælge og bruge dem herhjemme. Der er tale om produkter som: 

 •          Træbeskyttelsesmidler
 •          Midler mod alger på terrasse, mur og tag
 •          Lopper hos husdyr
 •          Mølmidler
 •          Midler mod insekter, snegle og mider
 •          Midler mod kaniner, mus og rotter
 •          Myggebalsam og myggespray 

Blandt de ca. 1700 produkter, der nu også skal have en godkendelse efter de nye regler, er de vigtigste produkttyper konserveringsmidler, bundmaling og desinfektionsmidler.

Behandlede artikler

Behandlede artikler kan både være kemiske produkter, som f. eks. maling, og en formgivet vare, som f.eks. et badeforhæng. Produkterne er behandlet med biocidholdige produkter for enten at undgå angreb af insekter, mug og svamp, for at holde produkterne fri for bakterier, lugt eller mug, eller for at forebygge vækst af mikroorganismer, så produktet bliver misfarvet. En behandlet artikel har altså biocideffekten som sin sekundære effekt. Hvor de biocidholdige produkter skal godkendes af Miljøstyrelsen, skal behandlede artikler kun mærkes.

Andre eksempler på behandlede artikler er:

 •          Knive med antibakterielt behandlet håndtag.
 •          Tøj og sko med antimikrobiel behandling.
 •          Computertastatur med antibakteriel behandling.
 •          Tæppe med sølv for at beskytte mod støvmider og bakterier.
 •          Byggematerialer, der indeholder biocidholdige produkter (for eksempel konserveringsmidler i maling), til væg- og gulvbehandling.

Hvis behandlingen er gennemført udelukkende for at sikre mod angreb fra bakterier, insekter eller lignende under transport, er der kun tale om behandlede artikler, hvis behandlingen medfører restkoncentrationer.

Læs mere om behandlede artikler i det europæiske kemikalieagentur ECHA's folder.