Certifikater og erklæringer til eksport

Skal du eksportere kemiske blandinger, kosmetik eller biocider/pesticider ud af EØS, kan din kunde kræve, at du som eksportør får påtegnet et dokument, kan fremvise et eksportcertifikat eller får erklæret visse forhold, eksempelvis at din virksomhed er registreret i Danmark.

Som virksomhed har du forskellige muligheder for at anmode om enten certifikat eller erklæring hos de danske handelskamre Dansk Erhverv, Dansk Industri eller hos Miljøstyrelsen, afhængigt af hvilket produkt du ønsker at eksportere. Nedenfor kan du se mulighederne for din produktgruppe. 

Eksport af kemiske blandinger og kosmetiske produkter

Skal du eksportere kemiske blandinger  og  kosmetiske produkter ud af EØS, kan du mod et gebyr anmode Dansk Erhverv/ The Danish Chamber of Commerce  eller Dansk Industri/ The Confederation of Danish Industry  om en eksporterklæring, også kaldt et Free Sales Certificate.

Eksport af plantebeskyttelsesmiddel (Pesticider)

Skal du eksportere et plantebeskyttelsesmiddel, der er godkendt  til markedsføring i Danmark , kan du mod et gebyr, anmode Miljøstyrelsen om et eksportcertifikat.

Skal du eksportere et plantebeskyttelsesmiddel, som ikke er godkendt til markedsføring i Danmark , kan du mod et gebyr anmode Dansk Erhverv/The Danish Chamber of Commerce   eller Dansk Industri/The Confederation of Danish Industry   om en eksporterklæring (Free Sales Certificate).

Eksport af biocider

Skal du eksportere et biocidholdigt produkt, der er godkendt til markedsføring i Danmark , kan du anmode Miljøstyrelsen om et eksportcertifikat.

Skal du eksportere et biocidholdigt produkt, som må markedsføres i Danmark uden godkendelse , kan du anmode Dansk Erhverv/The Danish Chamber of Commerce   eller Dansk Industri/The Confederation of Danish Industry   om en påtegning/erklæring. Biocidholdige produkter må markedsføres i Danmark, når de indeholder et eller flere aktivstoffer, der er under revurdering efter biocidforordningen.

Skal du eksportere et biocidholdigt produkt, som hverken er godkendt eller må markedsføres uden godkendelse kan du anmode Dansk Erhverv/The Danish Chamber of Commerce eller Dansk Industri/The Confederation of Danish Industryom en eksporterklæring (Free Sales Certificate).