Ny brugergruppe for rottemidler

Når alle antikoagulante rotte- og musemidler får deres godkendelse fornyet i starten af 2018, vil der blive tilføjet en ny brugergruppe

Primærproducenter kan blive autoriserede

Tidligere har kemiske bekæmpelse af rotter og brug af antikoagulante midler været forbeholdt autoriserede rottebekæmpere, som har fulgt et firedages autorisationskursus arrangeret af Miljøstyrelsen. Men ved den seneste ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som trådte i kraft 1. januar 2018, er det blevet muligt for primærproducenter at blive autoriserede til at bekæmpe rotter og mus på egen bedrift med antikoagulante midler. Den nye begrænsede autorisation bliver kaldt R2, mens den hidtidige fulde autorisation som rottebekæmper bliver kaldt R1.

Alle antikoagulante midler fornyes i starten af 2018

Alle de antikoagulante rotte- og musemidler er ved at få deres godkendelser fornyet. I den forbindelse vil Miljøstyrelsen indarbejde den nye brugergruppe i godkendelserne, så det kommer til at fremgå at også primærproducenter må anvende visse af midlerne. Primærproducenter med en R2 godkendelse vil ikke få mulighed for at anvende antikoagulante midler med de tre stærkeste aktivstoffer (flocoumafen, difethialon og brodifacoum), ligesom særligt problematiske formuleringer heller ikke kan godkendes til R2 autoriserede. Generelt vil vilkårene for anvendelsen af de antikoagulante midler være ens for de to typer autorisationer.

Fortsat restriktiv anvendelse af antikoagulanter

Da alle de antikoagulante aktivstoffer er giftige og særligt problematiske, er der fastsat specielle vilkår for anvendelsen af midlerne. F.eks. må midlerne aldrig bruges til permanent bekæmpelse af rotter eller mus, men kun når der er tale om en aktuel forekomst af rotter eller mus på en ejendom, midlerne skal altid anvendes i aflåste foderstationer og de må kun anvendes i og omkring bygninger. Vilkårene fremgår af etiketterne på rotte- og musemidlerne og er regler, der skal overholdes. Det er således først når de nye godkendelsers vilkår fremgår af etiketterne på midlerne, at de må anvendes af R2 autoriserede.

Du kan læse mere om vilkårene og reglerne for antikoagulante midler i Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus.

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter