Salg og anvendelse (til professionelle)

Alle algebekæmpelsesmidler eller algemidler er godkendelsespligtige i Danmark, enten som følge af reglerne i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, eller som følge af at aktivstofferne i produkterne bliver godkendt til anvendelse under produkttype 2 (Desinfektionsmidler) under biocidforordningen.

Årsagen til at alle algemidler enten kan være godkendelsespligtige som følge af enten bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen eller biocidforordningen, skyldes at der er i biocidforordningen findes overgangsbestemmelser i biocidforordningen.

Alle led i kæden, producent, forhandler og anvender har et ansvar for at reglerne overholdes, og alle aspekter fra de respektive led i kæden kan inddrages i vurderingen af om der i et givent tilfælde er tale om et godkendelsespligtigt algemiddel.

Som producent, forhandler eller erhvervsmæssig algebekæmper skal man således være opmærksom på, hvornår et produkt er et algemiddel, et almindeligt desinfektionsmiddel eller er en anden type produkt f.eks. rengøringsmiddel.

I den henseende har flere aspekter betydning for vurderingen af hvordan produktet reguleres. I det følgende belyses nogle af de aspekter der er relevant i vurderingen af om et produkt er et algemiddel, men i sidste ende vil der være tale om en konkret vurdering af det enkelte produkt og dets markedsføring.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion som føre tilsyn med at reglerne overholdes.

Markedsføringens betydning

Algemidler omfatter mere end produkter der direkte angiver alger som det der bekæmpes. Hvis der på produktets etikette, brugsanvisning, hjemmesider osv. informeres [oplyses] om at produktet virker mod grønne belægninger, grøn begroning, begroning, alger, til algefjernelse enten ved tekst eller billeder, så skal produktet godkendes før salg og anvendelse.

Selv hvis produktets informationer ikke direkte omtaler, at produktet bekæmper skadelige organismer, så kan det være muligt at udlede dette på baggrund af andre informationer om produktet.  Hvis produktet markedsføres som et langtidsvirkende rensemiddel t på diverse overflader, kan dette bruges til at betragte produktet som et algemiddel.

Hvis produktet i sig selv ikke markedsføres med specifikke informationer om effektivitet mod alger, men produktet markedsføres på en hjemmeside eller i butikker sammen med algemidler, så vil denne markedsføring være med til identificere produktet som et algemiddel, uagtet et fravær at egentligt tekst på produktet om at det er et algemiddel.

Sammensætningens betydning

Tilstedeværelsen af et aktivstof over et bestemt koncentrationsniveau i produkt kan give en væsentlig indikation af, at produktet er bragt i omsætning med en tiltænkt biocidfunktion. Dette forhold kan dog ikke stå alene, men kan bruges i argumentet for at et givent produkt f.eks. ikke udelukkende er et rengøringsmiddel men også har en effekt mod alger, denne oplysning skal dog ses i sammenhæng med øvrige påstande om produktet i en samlede vurdering.

Særligt om forhandlerens ansvar

Det samme gør sig gældende hvis en evt. forhandler fremsætter lignende påstande på f.eks. hjemmesider, reklamer eller mundligt. Hvis producenten sælger produktet som et rengøringsmiddel, så vil en evt. forhandlers påstande om produktet, kunne ændre hvilke regler produktet er omfattet af. Hvilket betyder at et rengøringsmiddel godt kan ændre status, således at det også bliver et biocidprodukt, og dermed skal overholde biocidreglerne.

Erhvervsmæssig algebekæmpelse

Hvis et firma i øvrigt sælger ydelser hvor de foretager algebekæmpelse, men under en opgave oplyser at de udelukkende foretager f.eks. rens af et tag med et rengøringsmiddel eller desinficere med et ”almindeligt” desinfektionsmiddel, så vil dette også kunne blive betragtet som en anvendelse af et algemiddel, som vil være ulovligt hvis produktet ikke er godkendt som algemiddel. Det er den konkrete vurdering af firmaet hjemmeside, markedsføring, anvendte produkt mm. som afgøre om det vil blive betragtet som en anvendelse af et algemiddel.

Se venligst "Præsentation fra infomøde 5. april 2022" for yderligere information.