Fakta om træbeskyttelsesmidler

Godkendte midler

I oversigten over godkendte bekæmpelsesmidler kan du finde alle godkendte træbeskyttelsesmidler i Danmark. Søg på produkttype "Midler til behandling af træværk". Vælg eventuelt "kort beskrivelse" for at få overblik over midlerne. Oversigten viser også, hvad de enkelte midler er godkendt til.

Hvilke midler er omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning?

Her kan du læse mere om forskellen mellem træbeskyttelsesmidler og maling.

Forbudte midler

Der findes særlovgivning for stoffer som arsen og creosot, som begge bl.a. er kræftfremkaldende. Læs mere om forbudte midler her.

Her kan du finde flere oplysninger omkring træbeskyttelsesmidler:

Pjecer

Sig pænt farvel til PVC og imprægneret træ (Miljøstyrelsen 2002)

Andre informationer her på hjemmesiden

Grønne tips om trykimprægneret træ
Grønne tips om fyring i brændeovne
Grønne tips om jernbanesveller


Links til andre hjemmesider omkring træbeskyttelse

Miljøstyrelsen
Læs her om myndighedernes arbejde med skovområdet – for eksempel skovdrift og skovrejsning
Træ er miljø
Her kan du læse om konstruktiv træbeskyttelse, valg af træ, træ og miljø, vedligeholdelse og holdbarhed af træ samt meget mere.