Svamp og skadedyr i træ

De mest almindelige skadedyr i træ er husbukken og den almindelige borebille.

Man skal være opmærksom på, at hvis man lejer sin bolig ud, er det i mange tilfælde udlejers pligt at sørge for bekæmpelse af skadedyr i ejendommens trækonstruktioner.

Borebiller

Den almindelige borebille er 3-5 mm lang og viser sig mest i sommermånederne, hvor den graver sig ud af det træ, den er klækket fra. Borebiller findes ofte i inventar i køkkener, i udhuse og stalde og på tørrelofter. I stuer er det mest fodpaneler, træværk og møbler, der er tæt på kolde og fugtige vægge, som er udsat for angreb.

Den voksne borebille lever kun et par uger, hvor den lægger æg i revner på ujævnt træ eller i huller i træet. Larverne fra borebillen kaldes også møbelorm. De gnaver sig gennem træet og skaber labyrintagtige gange med runde huller, hvorfra det fordøjede træ (boremel) kan drysse ud.
Larverne kan leve i al slags træ og pileflet eller kurve. Udtrykket "bogorm" kommer af, at larverne fra borebillen kan gnave sig tværs igennem blade, bøger og aviser, der opbevares fugtigt og ikke bruges i lang tid.

Forebyggelse af borebille består i at holde huset varmt og tørt. Man kan desuden bekæmpe et angreb af borebiller/møbelorm ved at anbringe de angrebne genstande i et tørt og varmt rum med god udluftning – larverne trives bedst i træ med en fugtighed på 30%. Træ i helårsopvarmede huse har normalt en fugtighed på 6-10%. Hvis det er små genstande, der er angrebet, kan man komme dem i fryseren i et par døgn.

Borebiller kan ikke vandre fra det ene møbel til det andet – det er derfor kun nødvendigt at behandle det møbel, der er angrebet. Man skal være opmærksom på, at selv lang tid efter, at man har bekæmpet larverne, kan der drysse boremel ud af hullerne.

Husbukken

Husbukken angriber mest tørt nåletræ, som er det materiale, der oftest bruges i tagkonstruktioner. Husbukke kan bedst lide høje temperaturer, og om sommeren, hvor temperaturen kan blive meget høj på et loft, kan de hurtigt forvolde skade. Ud over på loftet, ses de også i træ, der er udsat for meget sol, som for eksempel plankeværker.

Larverne fra husbukken gnaver, ligesom borebillens larver, i træet. Efterhånden som den gnaver sig gennem træet, efterlader den sine ekskrementer bag sig som små valseformede partikler. Det er oftest på baggrund af disse partikler, at man opdager er angreb af husbukke. Det kan dog være meget svært at vurdere, om et angreb er aktivt, eller om larverne er døde eventuelt efter en tidligere behandling.
Et angreb fra husbukke kan opstå ved, at de spreder sig ved at flyve fra hus til hus på varme dage, eller der kan for eksempel være angreb i et tømmerlager, så det træ, man køber, allerede er angrebet.

Et angreb af husbukke er oftest så alvorligt, at man må søge professionel hjælp. Man kan få vejledning fra forsikringsselskabet eller en autoriseret skadedyrsbekæmper – de kan også vurdere, om et angreb stadig er aktivt.

Misfarvende svamp

De misfarvende svampetyper (skimmelsvamp og blåsplintsvamp) skader ikke træet, men kan give allergi og lugtgener. Svampeangreb er tegn på, at træet er for fugtigt. Dermed er der risiko for, at trænedbrydende svamp angriber træet. Man bør derfor sikre en god udluftning, hvis svampeangrebet er indendørs, og man bør finde kilden til fugten og standse den. Hvis svampeangrebet findes udendørs, kan man starte med at skrubbe det af.

Trænedbrydende svamp

Ægte hussvamp og gul tømmersvamp kan på længere sigt ødelægge træet totalt. Indendørs kan man forebygge uden brug af træbeskyttelsesmidler – fjern i stedet kilden til fugten, det vil sige sørg både for god udluftning og for at vandrørene er tætte.

Udendørs kan træødelæggende svamp forebygges ved, at man giver træet en vandafvisende overflade, så det ikke kan opsuge fugt. Bygger man noget nyt eller renoverer det gamle, kan man benytte sig af principperne i konstruktiv træbeskyttelse.
Er skaden sket, bør man få hjælp af professionelle til at bekæmpe svampeangrebet, og man bør kontakte sit forsikringsselskab.

Alger

Kan i visse tilfælde fjernes uden brug af kemiske midler.