Professionelle tagrensere skal bruge godkendte midler til algebehandling

Foråret er højsæson for algerensning af tage, facader, pool-rengøring, vask af havemøbler og lign.

Mange husejere bestiller tagrensning hos professionelle tagrensningsfirmaer. Desværre har det vist sig, at ikke alle professionelle tagrensningsfirmaer kender lovgivningen, og der bliver brugt ikke-godkendte midler til algebekæmpelse. Det kan forårsage skader på miljøet.

Firmaer, som forhandler algemidler eller bruger dem erhvervsmæssigt til algefjernelse må kun bruge produkter, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Dette står i §33 i kemikalieloven.

Alle algemidler skal godkendes, også selvom det ikke fremgår direkte af markedsføringen, at produktet er et middel mod algevækst.

Desinfektionsmidler, som markedsføres som produkter mod grønne belægninger, grøn begroning, begroning, alger, til algefjernelse skal derfor også godkendes før salg og anvendelse.

Godkendte algemidler indeholder ofte farlige kemikalier og skal bruges forsvarligt og med omtanke. Dette gælder både i forhold til reglerne om kemikalier såvel som reglerne for arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse. Disse forholdsregler fremgår af etiketten, brugervejledningen samt det sikkerhedsdatablad, som leverandøren skal levere til den professionelle bruger af produktet. Forkert anvendelse kan medføre erstatningsansvar for skader.

Find det godkendte algemiddel i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase

Under produktgrupper i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase kan du finde ”Midler mod algevækst” i rullemenuen, og de godkendte midler kommer frem, når du trykker ”søg”. 

Du kan se, om et middel er godkendt på etiketten i deklarationsfeltet. Der skal stå et registreringsnummer og ordene ”Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler”.

Kontrol af reglerne

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion håndhæver reglerne om godkendelse af bekæmpelsesmidler og om vildledende markedsføring af forbrugerne, hvis dette finder sted. Hvis ikke-godkendte algemidler bliver markedsført, solgt, eller brugt i strid med reglerne, vil det kunne straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

Læs spørgsmål og svar om algebekæmpelse

Råd til borgerne om algebekæmpelse