Fakta om myrer

Der findes mange forskellige myrearter – de fleste gør ikke nogen egentlig skade, men er selvfølgelig irriterende at have indendørs. I Danmark er det oftest den sorte havemyre, man støder på indendørs.

Den sorte havemyre er 3-9 mm lang og brunsort. Ligesom andre myrearter lever den i et samfund, der er delt i tre klasser; de vingede hanner, dronninger og de uvingede arbejdermyrer. Arbejdermyrerne er ufrugtbare, og de tager sig mest af det praktiske arbejde omkring boet. Arbejdermyrerne skaffer blandt andet føde, og de kan vandre langt omkring i jagten på en godbid. Hvis de finder et godt fødeemne, lægger de duftspor ud til de andre myrer, så de også kan finde frem til føden. Dette udnytter man i visse typer af bekæmpelse. En koloni af sorte havemyrer består typisk af 5-10.000 myrer.

I Danmark ses også faraomyren – den er lys gullig til rødbrun og lidt mindre end den sorte havemyrer – arbejderne er 2-2,5 mm og dronningerne er 4-5 mm. De danner kolonier på op til 300.000 individer.

Herkulesmyren er den største myre i Danmark – dronningen bliver cirka 2 cm lang og arbejderne 0,5-1,4 cm. Den findes kun i Nordsjælland og Nordjylland, hvor den bygger rede i nåleskove. Herkulesmyren danner kolonier på 2-3.000 individer.

Hvor findes de?

Sort havemyre bygger oftest bo under jorden – under sten eller fliser, men de kan også bygge rede i rådne træstubbe eller fugtskadet træ i huse. Det er oftest huse uden kælder, der angribes af sort havemyre – myrerne trænger op gennem fundamentet via revner og sprækker for eksempel ved rørgennemføringer og fodpaneler. De kan også slå sig ned i isoleringsmaterialet mellem et betongulv og et trægulv.

Faraomyrer lever i hulrum og sprækker i bygninger – og helst i nærheden af en varmekilde. Faraomyren kan bedst lide temperaturer på 27-30 ºC og de er især glade for søde sager såsom syltetøj, sukker og honning. Faraomyrer findes oftest i fødevareforretninger og -lagre – mindre ofte i privat beboelse. Til gengæld spreder de sig hurtigt, så hvis de optræder i privat beboelse, trænger de hurtigt ind overalt.

Herkulesmyrer lever i træ – helst nåletræ. Når den findes indendørs, er det oftest i træ, der er skjult af konstruktionen, for eksempel under gulvet. Herkulesmyrer er mest aktive om natten, og da de bor under gulvet, kan det derfor være vanskeligt at opdage dem.

Gør de skade?

Sort havemyre forårsager – i betragtning af dens store udbredelse – ret få skader. Hvis den slår sig ned under et trægulv, kan den gøre forholdene så fugtige, at det kan skade træet, men den bygger oftest kun rede i træ, der i forvejen er fugtskadet.

Faraomyrer skader sjældent, men er selvfølgelig irriterende, idet de hurtigt kan sprede sig.

Herkulesmyren udhuler og ødelægger det træ, den bygger rede i. Det er derfor særdeles vigtigt at bekæmpe denne myreart, hvis man opdager den. Har du mistanke om, at der er Herkulesmyrer i dit hjem, skal du kontakte dit forsikringsselskab for at sikre, at bekæmpelsen foregår korrekt.

Godkendte myremidler

Hvis du vurderer at det er nødvendigt at bruge et bekæmpelsesmiddel mod myrerne, kan du i oversigten over godkendte bekæmpelsesmidler finde alle godkendte midler mod myrer i Danmark. Skriv f.eks. "Myrer" i feltet "Anvendelse". Vælg eventuelt menupunktet "kort beskrivelse" for at få overblik over midlerne.