Tips om bundmaling til fritidsbåde

De fleste bundmalinger er tilsat forskellige kemikalier, de såkaldte biocider. Biocider er giftstoffer, der forhindrer begroning, dvs. at blandt andet alger, rurer og muslinger sætter sig på bådens bund.

Begroning er et irritationsmoment for fritidssejlerne – især hvis man dyrker kapsejlads – fordi begroning bl.a. nedsætter sejlhastigheden.

Desværre har en række undersøgelser vist, at mange biocider ikke kun er giftige over for den uønskede begroning på bådens bund, men også over for plante- og dyrelivet i havet. Det gælder også kobber, der er det mest brugte aktivstof til fritidsbåde i Danmark.

Her kan du finde en række praktiske tips til, hvordan du får mest gavn af bundmalingen og samtidig beskytter miljøet og dig selv mest muligt.

Der er mange fordele ved at følge vores anbefalinger

  1. Du opnår en stor miljøgevinst. Op til 99% af det afrensede materiale opsamles i støvsugeren.
  2. Forårsklargøringen bliver nemmere og mere effektiv (professionelt grej)
  3. Du undgår støvproblemer på nabobåde
  4. Dit helbred skånes, da du undgår at indånde støv.

Tips om bundmaling til fritidsbåde

  • Undgå at vaske eller skrubbe bunden, så længe båden er i vandet, når båden er malet med bundmaling med biocider (f.eks. kobber)
  • Sørg for at samle malingsflager og begroning op, når du vasker bunden af om efteråret. Det er i disse rester den største mængde kobber findes. Læg en presenning under båden, så materialet bliver lettere at samle op. Fej det sammen og aflever det i havnens miljøcontainer
  • Ved forårsklargøring bør alt afskrab af maling og slibestøv samles op. Brug kun afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner, gelcoathøvl, mv.), der er koblet til en støvsuger
  • Fjern og slib bundmaling med havnens udstyr, eller udstyr og metoder, der er godkendt af havnebestyrelsen. Tal med havnefogeden
  • Brug ikke kemikalier eller vådslibning til at fjerne bundmaling
  • Sandblæsning og -svirpning skal altid anmeldes til kommunen - i god tid før behandlingen. Så kan kommunen give råd om eller eventuelt stille krav til sandblæsningen og den følgende håndtering af afrenset materiale og sand. Pak båden ind i et telt for ikke at sprede støvet.

Læs mere om bundmaling

Meget mere om bundmaling til fritidsbåde på Miljøstyrelsens sider til fritidssejlere.