Fakta om biocider

Ordet biocider kender du måske ikke, men de fleste forbrugere har alligevel haft brug for et biocidprodukt på et eller andet tidspunkt - for eksempel i form af myggebalsam, insektspray eller musegift i sommerhuset.

Biocider er en betegnelse for kemiske stoffer, der er beregnet til at bekæmpe skadedyr, bakterier og svampe med mere. Biocider bruges i modsætning til plantebeskyttelsesmidlerne ikke på landbrugets marker og i gartnerier, men til gengæld til bekæmpelse i en lang række andre sammenhænge.

Biocidprodukter skal godkendes af Miljøstyrelsen, før de må sælges. Et middel kan blive godkendt, hvis tre vigtige forhold er i orden: Det må ikke være skadeligt for de mennesker, der skal bruge det, det må ikke være skadeligt for miljøet og det skal være effektivt til den konkrete anvendelse.

I Danmark er der ca. 300 godkendte produkter indenfor 9 forskellige produkttyper. Du kan se de godkendte produkter.

Vær opmærksom på, at biocidmidler er designet til at bekæmpe levende organismer – det er kemikalier, der også kan være skadelige for mennesker og miljø. Det er derfor altid en god idé at overveje, om man kan løse et givet problem på andre måder end ved at bruge et biocid.

Sikker brug af biocider

Hvis man alligevel skønner, at det er nødvendigt at bruge et biocid, er her nogle generelle tips til sikker brug af biocider:

1. Tjek etiketten

Følg anvisningerne på etiketten. På etiketten står der, hvordan midlet skal bruges og i hvilke mængder, hvordan midlet eventuelt kan skade, og hvilke forholdsregler man bør tage ved brug af midlet.

2. Brug og mængde

Husk at midlet kun er godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten.

3. Opbevaring

Opbevar biocidmidler så børn ikke kan komme i nærheden af dem.

4. Emballage

Gem rester i den originale emballage. Hvis du har en rest tilbage af et middel, må du under ingen omstændigheder hælde det over i en anden flaske/beholder.

5. Håndvask og udluftning

Vask hænder efter brug og luft godt ud, hvis midlet bruges indendørs.

6. Unødvendig brug

Undgå unødvendig eller overdreven brug af desinfektionsmidler og produkter med desinficerende stoffer. Hvis der på et produkt fx står "antibakterielt", "bakteriehæmmende" eller ”meldugresistent” er det tegn på, at det indeholder et desinficerende stof.

7. Rengøring

Brug ikke biocider til almindelig rengøring. Når du gør rent i hjemmet så brug almindelige rengøringsmidler - gerne med det nordiske miljømærke Svanen.

8. Køkkenet

Brug ikke biocider i køkkenet. Hvis du vil desinficere køkkenredskaber og skærebrætter, så skold dem i stedet med kogende vand.

Behandlede artikler

Almindelige genstande kan være behandlet med biocider for at give dem en særlig funktion, for eksempel kan sportstøj være behandlet for at forhindre svedlugt. De kaldes behandlede artikler, og de skal overholde krav til mærkning om behandlingen samt eventuelle forsigtighedsregler. Læs mere i det europæiske kemikalieagentur ECHA's folder.

Lovgivning og ret til information

Lovgivningen på biocidområdet er forankret i EU regler og kan findes i biocidforordningen. Ifølge biocidlovgivningen fra EU er producenterne forpligtet til at oplyse, om deres produkter er behandlede med biocider.

Står du en dag i en butik eller et byggemarked og er i tvivl om et par løbesko, et badeforhæng eller en sofa er behandlet med biocider, så har du mulighed for at gøre noget. Producenten er nemlig forpligtet til at give dig et svar inden for 45 dage vedrørende biocidbehandlingen og oplyse, hvilket aktivstof som er brugt, hvis du henvender dig for at få flere oplysninger. Spørg hos forhandleren.

Hold øje med hvad produktet lover

Hvis den vare du står med i hånden reklamerer med en ekstra biocideffekt, så skal den være mærket med brugsanvisning og sikkerhedsregler. Her skal du holde øje med ord som: "Antibakterielt", ”antiskimmel”, ”mugafvisende”, "meldugresistent", "bakteriehæmmende", ”lugtfrit”, ”antiodour” eller lignende.

Producenternes oplysningspligt trådte i kraft den 1. september 2013 og er en del af EU’s biocidforordning. Målet er at beskytte miljøet og give større sikkerhed for alle, der på den ene eller anden måde er i kontakt med biocider i dagligdagen.