Vil du vide mere?

Lovgrundlaget

Bekendtgørelse nr. 1598 af 9. november 2020 om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (på Retsinformations hjemmeside)

Andre oplysninger her på hjemmesiden:

Redegørelse om retningslinjer for afrensning og vedligeholdelse af bundmaling på lystbåde (pdf)

Andre hjemmesider:

Danmarks Miljøundersøgelser (nu en del af Århus Universitet)

Dansk Sejlunion

Den internationale søfartsorganisation (IMO - på engelsk)

Rapporter:

Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 384, 1998, Kortlægning og vurdering af antibegroningsmidler til lystbåde i Danmark . Af: T. Madsen, K. Gustavson, L. Samsøe-Petersen, F. Simonsen, J.A. Jacobsen, S. Foverskov & M.M. Larsen (Center for Integreret Miljø og Toksikologi og Danmarks Miljøundersøgelser).

Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 633, 2001, Bortskaffelse af havnesediment . Af: E. Lund, J.K. Bak & L.A. Clowes (Rambøll).

Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 692, 2002, Udviklingen af alternative antifoulingmetoder til lystbåde . Af: J. Højenvang (Dansk Sejlunion).

Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 772, 2003, Afvaskning og afslibning af biocidholdig bundmaling i forbindelse med vedligeholdelse af lystbåde på land . Af: J. Højenvang (Dansk Sejlunion).

Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1239, 2008, Glaskeramisk bundmaling til lystbåde , Af C. Bischoff (Teknologisk Institut) og J. Højenvang (Dansk Sejlunion).