Store og små både

Som fritidssejler kan man undre sig over restriktionerne på brugen af biocider til lystbåde, da de store erhvervsfartøjer alt andet lige bruger større mængder bundmaling - og andre typer, der er mere giftige.

Men flere forhold taler for, at lystbådes forurening har en betydning i det samlede billede:

  • Lystbåde opholder sig mere af tiden i havne og marinaer, hvor der kan opbygges en koncentration af biocider i vandet. Store erhvervsfartøjer derimod ligger kun i havn i kortere tid.
  • Lystbåde sejler primært i de kystnære farvande, hvor vandudskiftningen er lille, og biociderne fortyndes derfor ikke så meget. Erhvervsfartøjer derimod opholder sig mere i dybe og strømfyldte farvande, hvor der sker en stor fortynding. Der er således fundet kobbersalte i kystnære danske farvande i koncentrationer, der er skadelige for planter og dyr. Koncentrationen aftager, jo længere man bevæger sig væk fra havne og marinaer.
  • Dyr og planter, der lever i kystnære farvande, er typisk mere følsomme over for biocidernes skadelige virkninger end organismer i dybe farvande.
  • Tributyltin anses for at være et af de mest skadelige biocider for vandmiljøet. I 1991 blev det forbudt i bundmaling til lystbåde, og i dag er det også forbudt til erhvervsfartøjer.
  • Visse erhvervsfartøjer har endvidere overhalet lystbådene i miljøvenlighed, idet helt biocidfri siliconemaling begynder at blive anvendt på f.eks. containerskibe. Miljøbelastningen fra erhvervsfartøjerne reduceres således også i disse år.