Hvorfor er bundmaling med biocider et problem?

Undersøgelser viser, at mange biocider ikke kun er giftige over for den uønskede begroning på bådens bund, men også over for plante- og dyrelivet i havet.

De fleste bundmalinger er tilsat biocider. Biocider er giftstoffer, der forhindrer, at blandt andet alger, rurer og muslinger sætter sig på bådens bund.

Men forurener de store både, der sejler erhvervsmæssigt, ikke mere end de små fritidsbåde? Læs mere om påvirkningerne gennem disse links: