Forurening af havneslam og vinterpladser

I havneslam kan der være store mængder biocider fra bundmaling.

I havneslam kan der være store mængder biocider fra bundmaling.

Når biociderne først har lagt sig i havbunden, nedbrydes de kun meget langsomt. Dette er et stort problem i mange havneområder, og det betyder, at det er vanskeligt at komme af med opgravet havbundsmateriale ved oprensning i havnebassiner og sejlrender.

Normalt bliver opgravet havneslam dumpet (klappet) på faste klappladser til havs. Det er ikke acceptabelt, hvis materialet indeholder for høje niveauer af miljøgifte. Alternativet, at havbundsmaterialet placeres i beskyttede depotområder, er forbundet med store udgifter.

Også beddinger og vinterpladser har vist sig at være meget forurenet med biocider fra bundmalinger. Sejlerne kan hjælpe til med at begrænse forureningen ved at samle fjernet bundmaling op og aflevere den i havnens miljøcontainer.

Læs mere om at fjerne bundmaling