Overflade som sælskind hæmmer begroning

En overflade af epoxy og syntetiske fibre gør det muligt at mindske begroning på både. Systemet, der er lanceret under betegnelsen SealCoat, er testet for indholdet af miljøproblematiske stoffer og kan med tiden fremstå som et miljøvenligt alternativ til de traditionelle bundmalinger.

- Selve systemet består af en tokomponent epoxy og syntetiske fibre bl.a. lavet af polyester. Fibrene er placeret vinkelret på epoxyen og idéen er, at de mekanisk skal forhindre, at alger og rurer fæstner sig til overfladen. Skulle der endelig komme noget begroning sidst på sæsonen, kan den renses af med en kost eller højtryksspuler, fortæller Herluf Rasmussen, som er medstifter af selskabet SealCoat Danmark A/S.

SealCoat er oprindelig udviklet af en svensker og er nu et verdensomspændende foretagende med 33 datterselskaber.

En væsentlig opgave for det danske selskab er at teste og udvikle systemet, så det passer til de biologiske forhold i de danske farvande.

Herluf Rasmussen fortæller:
- I 1999 udlagde vi i samarbejde med Farvandsvæsenet to vager med SealCoat ved Aggersundbroen i Limfjorden. Et område som er kendt for sin voldsomme begroning. Vi ville teste SealCoats modstandsdygtighed over for begroningen og standhaftighed over for slitage, især isens påvirkning.

Efter en forsøgsperiode på fire år kunne SealCoatfolkene og den lokale vagermester, Frode Sønderup, konstatere, at SealCoatfladerne var intakte og lette at rengøre.

Bådejer Steen Lippert er en tilfreds bruger af SealCoat-belægningen. Han har sin jolle liggende i Snævringen, som er et bådelaug på det nordlige side af Thurø.

- Herluf Rasmussen spurgte, om jeg var interesseret i at teste SealCoat på min båd. Og det lød jo indbydende, at jeg ikke længere skulle behandle min båd hvert år, siger Steen Lippert.

Jollen blev påført belægningen, og i de næste 5-6 år blev den nøje gransket af de andre sejlere i bådelauget.

- En smule grønalger udgjorde belægningen, og dem kunne jeg spule af med en højtryksrenser. Og da havde båden trods alt ligget i vandet fra april til oktober, fortæller Steen Lippert.

Han er så begejstret for SealCoat, at han også har valgt at få sin nyindkøbte båd behandlet med produktet.

I Dansk Sejlunion har man gennem en årrække fulgt afprøvninger af SealCoat forskellige steder. Ifølge miljøkonsulent Jesper Højenvang skal SealCoat betragtes som et produkt, der er under udvikling. De tests, der er udført med produktet bl.a. i Sverige og Tyskland konkluderer, at SealCoat-overfladen er rimelig effektiv mod begroning med rurer, men dårlig mod makroalgebegroning.

- Dansk Sejlunion er meget interesseret i, at der udvikles og findes miljørigtige alternativer på markedet. Men da vi testede SealCoat på en række danske lystbåde, var konklusionen den samme. Der forekom en del begroning, især på sejlbåde og langsomtgående både.

Han fortsætter:
- På de både, vi inspicerede, har vi registreret sløvhed i bådenes bevægelser, fartreduktion, og en begroning, der vanskeligt lod sig fjerne. Og indtil videre er vores anbefaling, at SealCoat egner sig bedst til hurtigere motorbåde med høj sejlaktivitet.

Undersøgelsen af Dansk Sejlunion konkluderer desuden, at afrensning af SealCoat-overfladen en række gange i løbet af sæsonen er nødvendig for at give et tilfredsstillende resultat.

Jesper Højenvang tilføjer:
- Men ligesom med andre produkter, der har til hensigt at forbedre miljøforholdene ved fritidssejlads, følger vi SealCoat´s arbejde med at forbedre produktet. Det er også i vores interesse, at SealCoat er et af de produkter, der kan være klar, når brugen af biocidholdig maling efter planen bliver forbudt 1. januar 2006.

I samarbejde med Miljøstyrelsen er SealCoat blevet testet for, om problematiske stoffer bliver afgivet til vandmiljøet.

Herluf Rasmussen siger:
Af de stoffer, som vi undersøgte, var det kun Benzylalkohol, der blev frigivet til vandmiljøet, og det kun i ringe og aftagende mængde. Benzylalkohol er ikke miljøfareklassificeret.

I internationalt regi bliver SealCoat i øjeblikket testet på oceangående fartøjer. De foreløbige resultater er positive.

- Vi håber på et gennembrud for SealCoat på den internationale skibstrafik, og at det kan have en afsmittende virkning på de mindre bådejere. Indtil videre har vores arbejde været "op ad bakke", men vi giver ikke op så let, siger Herluf Rasmussen.