Læg skibet i sovepose

En dansk skibsingeniør har udviklet en algedug af polyethylen, der kan trækkes om sejlbåden, når den ligger i havn. Algedugen, der dækker bådens bund op til vandlinjen, begrænser rurernes vækst og kan derfor minimere behovet for bundmaling. Det viser flere forsøg, som er foretaget i Skærbæk Havn.

Hos Olsen Design i Skærbæk arbejder Steen Olsen videre med algedugen. Han tror på et fremtidigt marked for alternativer til den bundmaling, som hidtil har været den mest effektive, men også mest miljøskadelige metode til at holde algevæksten nede.

Han har længe arbejdet på at udvikle en løsning, der tilfredsstiller miljøet og fritidssejlernes tid og pengepung. Og fortæller om udviklingen af algedugen:
- Jeg ville finde en metode, der kunne forhindre lys og frisk vand i at nå skibsbunden. Herved er fotosyntesen begrænset og algevæksten reduceres. Det betyder tilmed, at fødeemner for rurer og muslinger bliver mindre, og båden bliver derfor mindre begroet.

Derfor udviklede jeg en faconsyet lys- og vandtæt dug i polyethylen, som holder i 10 år.

Algedugen er foreløbig udviklet til mindre sejlbåde op til 12 meter. Den er faconsyet til det enkelte skrog, og kan i princippet produceres til alle bådtyper og skrogfaconer. I ferskvand, hvor der ikke er rurer, fungerer algedugen efter hensigten.

Farvande med rurer kan udgøre et problem for alle sejlere, fordi rurernes vækst på bådens overflade kan skabe modstand og sænke bådens hastighed. Steen Olsen anbefaler derfor at anvende algedugen i kombination med bundmaling, hvor båden bliver behandlet de mest udsatte steder.

Når båden skal klargøres i foråret, tørres den over med en fugtig klud, og algedugen gøres fast i bådpladsen. Det tager ikke lang tid at fastgøre algedugen til båden. Algedugens forreste elastik fastgøres til broen, dugen trækkes under båden, og algedugens bageste elastik fastgøres agter. Algedugen er koblet til bådens agterfortøjninger, så når båden bliver fortøjret efter endt sejlads, bliver algedugen automatisk lukket.

Når båden bliver taget op i efteråret, kan rengøringen nemt klares. Båden spules eller vaskes og evt. ruer skal skrabes af.

Steen Olsen fortæller, at det tager 10 minutter at forårsrengøre båden og fastgøre algedugen. Efterårsrengøringen tager ca. 1½ time. Oveni kommer så 1-2 timer til rengøring af selve dugen.

Ifølge Steen Olsen er algedugen lavet af et robust materiale, men han anbefaler, at algedugen pakkes sammen, hvis båden i længere tid ikke er i havn. Propeller fra andre både kan rive hul i dugen, og mere langkølede både vil presse algedugen nedad. Vand i algedugen i en længere periode er gunstigt for begroningsorganismerne.

Generelt for at undgå, at propellen ødelægger algedugen, anbefaler Steen Olsen, at sejlerne trækker båden ud af bådpladsen, så sker der ingen skade på dugen. Det sætter dog en grænse for størrelsen på de både, der kan anvende algedugen .

Olsen Design har fået patent på algedugen, og søger nu licens på at få den produceret rundt om i verden.

- Det er vigtigt at få omkostningerne ned, så algedugen prismæssigt kan konkurrere med bundmaling, og der er vi ved at være, siger Steen Olsen.

- Algedugen er et godt redskab til tursejlere, og jeg arbejder videre med at udvikle en dug, der kan tilfredsstille kapsejlernes behov for en fuldstændig glat båd.

Miljøkonsulent Jesper Højenvang, Dansk Sejlunion, siger om algedugen:
- Algedugen er blevet testet gennem to sejlsæsoner, hvor bådens bund var behandlet med en biocidfri epoxybelægning. Algedugen kan bortset fra en del rurer holde bunden rimelig ren for begroning. Undtagelsen er dog efter en længere ferietur, hvor båden har været uden den beskyttende algedug. Algedugen egner sig derfor bedst til både, der ikke sejler på længere weekend- eller ferieture. Både, der kun er behandlet med primer, vil uden algedug blive begroet, og der vil her være behov for mekanisk rensning i løbet af en sæson.

Mængden af rurer er for stor til at imødekomme kapsejlernes og en del tursejleres ønske – hvad Steen Olsen også er opmærksom på.