Gode råd om bundmaling og miljø – på land og i sejlsæsonen

På land

  1. Når du fjerner malingen, så undgå spredning af malingsafskrab og slibestøv ved at opsamle det. Anvend altid afrensningsmaskiner (slibemaskiner, vacuumskrabejern, gelcoathøvl), der kan tilsluttes en støvsuger.
  2. Når du skal fjerne bundmaling, så benyt udstyr og metoder, der er godkendt af havnebestyrelsen eller havnefogeden.
  3. Sandblæsning/-svirpning bør du altid anmelde til kommunen i god tid, før du begynder arbejdet. Kommunen kan rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan du udfører sandblæsningen, og til hvordan du bortskaffer det afblæste materiale. For at undgå spredning af støv, bør du afskærme arbejdsområdet.
  4. Malingsafskrab og slibestøv går under betegnelsen "farligt affald". Poser med malingsstøv/afskrab skal du derfor altid aflevere som kemikalieaffald i havnens miljøstation/beholder for kemikalieaffald.
  5. Du bør ikke anvende kemikalier og vådslibning til at fjerne bundmaling.
  6. Da bundmaling indeholder miljøfarlige tungmetaller, er det vigtigt at begrænse afskalning af maling. Det kan du gøre ved at forberede bunden omhyggeligt, inden du påfører ny maling. Bunden skal afrenses, så der ikke bliver opbygget for mange gamle lag maling. I visse tilfælde er det er en god idé at forbehandle båden med primer for at sikre en ordentlig hæftning. Desuden er det vigtigt, at du ikke påfører maling i for koldt eller for fugtigt vejr. Sørg for, at overfladen er slebet glat, inden ny maling bliver påført.
  7. Spild af maling skal du tørre op og bortskaffe som farligt affald.

I sejlsæsonen
I løbet af sejlsæsonen afgiver bundmalinger biocider til vandmiljøet. Det sker normalt i et langsomt tempo. Hvis bunden imidlertid vaskes/skrubbes, vil afgivelsen blive større, og dermed øges risikoen for skadelige virkninger i vandmiljøet.

Tip
Undgå at vaske eller skrubbe bunden, så længe båden er i vandet.