Bionedbrydelige olier mindsker angreb af pæleorm

Af Pia Staalgaard, Planmiljø

Kan man holde pæleormene væk fra træskibe uden at bruge giftige kemikalier?

Ja delvist, siger Steen Olsen fra Olsen Design i Skærbæk. Han har testet tre bionedbrydelige olier, der reducerer angreb fra pæleorm med op til en syvendedel af angreb på ubehandlet træ.

Steen Olsen har desuden udviklet en metode til at opdage pæleormsangreb, hvor røntgenstråler afløser den traditionelle undersøgelse af skibet med metalsyle.

Træskibe er i høj grad udsat for angreb fra pæleorm, som borer sig ind i og lever af træet. Hidtil har skibsejere derfor behandlet træskibene med kobberholdig bundmaling for at undgå pæleorm.

Nu har en dansk skibsingeniør afprøvet en række alternativer – australsk Tea-tree oil, kinesisk tungolie og dansk linolie. Olierne beskytter ikke 100% mod pæleorm, men ser ud til at kunne reducere angrebene.

Olierne er blevet testet på forskellige træsorter og efterbehandlet med primer, som almindeligvis anvendes for, at det efterfølgende malingslag binder optimalt. For at teste om nogle skibskonstruktioner er mere udsat for angreb end andre, er olierne blevet smurt på henholdsvis klodser og plader. Derefter er træet blevet søsat i seks udvalgte havne, hvor temperatur og salinitet er blevet målt jævnligt.

Skibsingeniør Steen Olsen fortæller:
- Vi har testet de naturlige olier på træsorter, som man typisk anvender til skibsbygning, dvs. eg, lærk og mahogni. Resultaterne af disse tests har vi sammenlignet med tests af ubehandlet træ og træ behandlet med traditionel bundmaling. Og resultaterne er entydige – angrebene fra pæleorm er reduceret med 86% i det træ, der er behandlet med de naturlige olier.

Han fortsætter:
- Kinesisk Tungolie gav det bedste resultat. Det har en kemisk sammensætning, som gør, at olien trænger dybt ind i træets porer og efterlader en stærk, glat, vandtæt overflade. Og så er den hurtigtørrende i forhold til andre planteolier. Det gør den god at arbejde med.

Tungolie har været brugt til at beskytte træskibe gennem de sidste 600 år i Kina. Den bliver udvundet af nødder fra Tungtræet, og giver en tynd, lys og transparent olie, der beskytter træet uden, at det mister sin elasticitet. Traditionelt er den mest kendt som "Kina-lak" og bliver også brugt i møbel- og snedkerindustrien.

Resultaterne fra forsøgene viser desuden, at angrebsgraden af pæleorm er uafhængig af skibskonstruktionen. Der var ingen tegn på, at en kravelbygget skibsside er mere eller mindre udsat for angreb end en klinkbygget.

Tendensen er, at lærk og eg er de mest udsatte træsorter, uanset hvor i landet, de er blevet testet, hvorimod mahogni er langt mindre udsat.

For at angreb kan finde sted, skal saliniteten, dvs. salt-koncentrationen, være over 0,9%, og for at pæleormen gnaver skal temperaturen være over ca. 7 grader.

- Vores forsøg viser, at de olieimprægnerede klodser havde god modstandskraft, men ikke beskytter 100 % mod angreb fra pæleorme som den traditionelle kobberholdige bundmaling. Det ser dog ud som om, at gentagen behandling med kinesisk tungolie kan give en optimal beskyttelse, så skibsejeren helt kan undgå brugen af bundmaling. Det arbejder vi videre med, siger Steen Olsen.

- Vi betragter Steen Olsens forsøg som et godt pilotprojekt i arbejdet med at finde miljøvenligere alternativer til traditionel bundmaling, siger Inge Vibeke Hansen, Miljøstyrelsen.

Og hun fortsætter:
- Det næste skridt i retning af at kunne tilbyde træbådsejere et mere miljørigtigt produkt vil være at få de testede olier miljøvurderet. Hvis olierne skal markedsføres som midler mod pæleorm, skal de godkendes af Miljøstyrelsen som biocidmidler og leve op til en række krav. Først da kan vi med sikkerhed sige, at vi reelt har et bedre tilbud til træbådene. Og vores overordnede mål er selvfølgelig at finde et produkt, der yder fuld beskyttelse mod pæleormene.

Røntgen fremfor syl
Angreb fra pæleorm er et stort problem. Står man over for at skulle sælge sit træskib, har både nuværende og kommende bådejer et ønske om, at skibet ikke er angrebet af pæleorm. Og indtil nu har der kun været en måde at checke det på – ved at bore en metalsyl ind i skibsskroget for at undersøge, om pæleormenes gange har gjort træet porøst. Denne metode gør selvsagt træet endnu mere sårbart over for angreb fra pæleorm.

Steen Olsen har i samarbejde med FORCE Technology vurderet tre forskellige metoder til at opdage pæleormsangreb i træskibe og trækonstruktioner.

- Af de metoder, vi har testet, vil jeg anbefale digital radiografi, som er en røntgen-teknik, siger Torben Klit Pedersen fra FORCE.

Han fortsætter:
- Vores afprøvning af metoden på en træbåd viste meget tydeligt de gange, som er forårsaget af pæleorm. Og metoden giver også mulighed for at se og måle råd og revner.

Det er FORCE Technology, der udfører målingerne, og Torben Klit Pedersen oplyser, at prisen afhænger af bådens størrelse og geografisk afstand. Et slag på tasken vil være mellem 10-20.000 kr., og der kan være rabat at hente, hvis man er flere fra samme bådelaug.