Konstruktioner til beskyttelse af tag og murværk

Du kan reducere begroning på tag og murværk ved at udforme konstruktionerne på en hensigtsmæssig måde:

  • Opfør en konstruktion med tagudhæng. Tagudhængets dimensioner skal fastlægges, så murværket bedst muligt beskyttes mod slagregn.
  • Øget hældning på taget giver mindre mulighed for vækst.
  • Sørg for god ventilation af taget. Dårlig ventilation af tagkonstruktionen resulterer i øget fugtindhold i materialerne og dermed bedre betingelser for vækst og øget risiko for frostskader.
  • En tilbageliggende fuge giver større muligheder for vandfælder og dermed større risici for vækst.
  • Udform tagrenderne så risiko for tilstopning minimeres og evt. overløb ikke rammer konstruktionen.
  • Placer fugtspærrer, løskanter mv. korrekt.
  • Vælg korrekte materialer i forhold til den konkrete konstruktionsudformning og beliggenhed. Begyndende nedbrud af materialer, afskalninger, forvitring mv. vil øge mulighederne for vækst væsentligt.
  • Transporter og håndter materialer på en måde, så der ikke sker skader på materialerne. Skader vil typisk gøre overfladen mere ru og kan dermed øge muligheden for vækst.
  • Det er særligt vigtigt, at mørtelfugerne udføres korrekt, da vækst i fuger ofte starter i de revner, der kan opstå mellem fuge og sten.

Læs mere om hvordan du undgår biologisk vækst på tag og murværk i Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 784, 2003: Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og
betontage.