Temamøder om biocidforordningen

MST har i foråret holdt møde med mere end 200 virksomheder om den ny biocidlovgivning, biocidforordningen. Det gav værdifuldt input.

MST har i foråret holdt møde med mere end 200 virksomheder om den ny biocidlovgivning. Det gav værdifuldt input.

Muligheden for at få viden om ny lovgivning og stille spørgsmål til biocideksperter fra Miljøstyrelsen, fik i marts usædvanligt mange virksomheder til at samles i København til i alt tre temamøder om den kommende biocidlovgivning.

Stor interesse og stort fremmøde
Over 200 virksomheder troppede op til temamøderne, og spørgelysten var stor. Ikke mindst på mødet for professionelle brugere af biocider gik bølgerne højt, når blandt andet tagrensere og malere både kom med gode ideer og fortalte om deres problemer for eksempel i forhold til de komplicerede regler.

Baggrunden for temamøderne er den nye EU biocidforordning, der får konsekvenser for virksomhederne fra september 2013. De nye regler betyder blandt andet, at der kommer flere godkendelsestyper, at godkendelsesprocessen ændres for at sikre mere turbo på godkendelsesprocessen, og at varer, der er behandlet med biocider fremover kun må være på markedet, hvis de indeholder et aktivstof, der er godkendt i EU.

Mere information og samarbejde på vej
Temamøderne om biocidreglerne er første skridt i et tættere samarbejde mellem virksomheder og Miljøstyrelsen omkring biocider. Andre tiltag bliver information til borgerne og et øget samarbejde med brancheforeninger på biocidområdet.

Se præsentationer og spørgsmål og svar fra temamøderne

1. Temamøde for producenter/importører
Oplæg Spørgsmål/svar (producenter/importører) 
2. Temamøde for detailhandel
Oplæg Spørgsmål/svar (detailhandel) 
3. Temamøde for proffessionelle brugere
Oplæg Spørgsmål/svar (proffessionelle brugere)


FAKTA
Biocider er kemiske og mikrobiologiske stoffer og produkter, der har det til fælles, at de er beregnet til at slå levende organismer ihjel. Biocidmidler omfatter 23 forskellige produkttyper, herunder desinfektionsmidler, konserveringsmidler og beskyttelsesmidler (bl.a. træbeskyttelsesmidler og slimicider), skadedyrsbekæmpelsesmidler (bl.a. rottemidler, insektmidler) og antifoulingmidler (bundmaling).
I maj 2012 vedtog EU Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. Forordningen får konsekvenser for virksomheder og borgere fra 1. september 2013, og forventes endeligt gennemført i 2025.