Nyt fra ECHA - Det europæiske Kemikalieagentur

ECHA bliver fremover en central spiller på biocidområdet.
ECHA's hjemmeside er lige blevet udvidet med en masse information om biocider. ECHA vil fremover publicere vejledende dokumenter, afholde webinars mm. Vi anbefaler at man tilmelder sig ECHAs nyhedsbrev.
Læs mere her
Stor biocidkonference bliver en årlig begivenhed
ECHA har i juni afholdt den første ”Biocide Stakeholder Day” for alle med en interesse i biocider. Dvs. både virksomheder, myndigheder, brancheorganisationer og NGO’er.
Denne første biocidkonference informerede om den nye biocidforordning og fremover vil ”Biocide Stakeholder Day” være en årlig begivenhed. 250 personer mødte fysisk op til konferencen, mens 1300 deltog online.
Alle præsentationer kan ses på ECHAs hjemmeside.