Gebyrer

Miljøstyrelsen opkræver gebyr for behandlingen af sager om godkendelse af biocidmidler

Der skal betales gebyrer for godkendelse af biocidaktivstoffer og biocidholdige produkter.

Gebyrets størrelse afhænger af ansøgningstypen og grundlaget for godkendelsen, med et sæt takster for godkendelser for biocidforordningen og et andet for godkendelser under overgangsordningen, indtil alle aktivstoffer er godkendt af EU. Gebyret reguleres årligt efter det prisindex, Finansministeriet udgiver.

De gældende gebyrsatser kan findes her.