EU-vejledninger (Guidelines)

EU arbejder lige nu på at få udformet en række guidelines, der vejleder om, hvordan reglerne skal forstås i praksis.

I takt med at vejledningerne bliver udformet, bliver de offentliggjort på Det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) hjemmeside. Se de offentliggjorte vejledninger på ECHAs hjemmeside .

I tilknytning til Biocidforordningen er yderligere tre forordninger med implementerende lovgivning blevet offentliggjort:

Gebyrer og afgifter til ECHA
Ændringer af biocidholdige produkter
Sammenfaldende (identiske) produkter

Vejledning til IT-værktøjer, såsom IUCLID og R4BP, kan findes på ECHAs hjemmeside.

Liste over kommende EU-vejledninger og hvornår de er færdige
På EU-komissionens hjemmeside kan man se en oversigt over, hvilke vejledninger, der er på vej, og hvordan EU prioriterer arbejdet med dem. De højest prioriterede vejledninger har en rød farve, middel prioriterede er orange, og de lavest prioriterede er hvide i oversigten.