Biocidforordningen: Nye regler for salg og anvendelse af biocidmidler

Den nye biocidforordning er trådt i kraft og skal fremover anvendes i Danmark og resten af EU. Biocidforordningen regulerer salg og anvendelse af produkter og artikler behandlet med biocider.

Den nye biocidforordning (528/2012) medfører blandt andet at der kommer flere godkendelsestyper, at godkendelsesprocessen ændres for at sikre mere turbo på godkendelsesprocessen, og at varer, der er behandlet med biocider fremover kun må være på markedet, hvis de indeholder et aktivstof, der er godkendt i EU.

Nye ting i biocidforordningen
Den nye biocidforordning bygger videre på mange af principperne fra biociddirektivet, men der er også mange områder som er blevet justeret eller helt ændret som følge af erfaringerne fra biociddirektivet.

EU-vejledninger (Guidelines)
EU arbejder lige nu på en række vejledninger, der skal hjælpe virksomhederne med at fortolke de nye regler. Se hvilke vejledningerne, der er færdige eller på vej.
Temamøder for biocidproducenter/importører, forhandlere og brugere af biocidmidler
Miljøstyrelsen har i foråret holdt møder med mere end 200 virksomheder om den ny biocidlovgivning.Se oplæg og spørgsmål/svar fra møderne.

Nyt fra ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
ECHA bliver fremover en central spiller på biocidområdet. ECHA har netop afholdt den første ”Biocide Stakeholder Day” for alle med en interesse i biocider. Dvs. både virksomheder, myndigheder, brancheorganisationer og NGO’er.