Følg ræven i naturen

”Følg ræven i naturen” er en lærervejledning, som er fyldt med inspiration og vejledning til undervisning i naturen om naturens mangfoldighed.

Materialet er beregnet til indskolingen i folkeskolen og kan også bruges af daginstitutioner

Ræven er en figur, som hjælper børnene til at opdage naturens mangfoldighed.

Undervisningsformen lægger op til, at børn og deres lærere/pædagoger i fællesskab kan udforske og beskrive naturens mangfoldighed.

Lærervejledning

Lærervejledningen på 32 sider rummer:

 • Ideer til at arbejde med naturens mangfoldighed
 • Faglig viden til læreren om biologisk mangfoldighed
 • Metodisk beskrivelse af undervisningsmaterialet

Følg ræven i naturen - lærervejledning

 

Lærervejleningen Følg ræven i naturen

Øvrigt materiale

Ræven er lærerens hjælper. Den skal inspirere børnene til selv at tilrettelægge deres læring om naturen. Ræven er valgt, fordi den er et vigtigt led i økosystemet og findes i alle biotoper.

Sy en ræv

Ved hjælp af dette mønster med vejledning, kan du sy en ræv: 

Symønster til ræv

Vejledning til at sy en ræv

Mønsteret skal du forstørre til dobbelt størrelse (A3-format) for at få den rigtige størrelse på ræven.

undefined

Skatkisten er det sted, hvor klassen samler alt det materialer, som børnene tager med hjem fra turen.

Skatkisten bruges til at fastholde og reflektere over oplevelserne - sammen med plakaten og dagbogen .

En skatkiste kan have mange former, f.eks. en kasse eller et sted, hvor alle tingene hænges op i en udstilling.

Skatkiste

Et stort stykke papir sættes op på en bar væg. Her samler I alle de tegninger, pressede blomster og andre ting efterhånden som I opdager nyt.

Plakaten bruges sammen med skatkisten og dagbogen til at fastholde oplevelserne fra naturen og reflektere over dem.

Plakat

En rygsæk er ikke til at undvære til en tur i naturen.

Den skal kunne indeholde værktøjskassen, madpakke og drikkevarer samt andre tinget, som I kan få brug for, f.eks. regntøj.

Rygsækken skal bruges hver gang I skal ud i naturen - og den bliver symbolet for, at nu sker der noget specielt i undervisningen.

I kan bruge hvilken som helst rygsæk: Find en som passer til børnenes alder, og som kan indstilles til flere størrelser af børn.

Feltkassen skal kunne rumme redskaber mv., som skal bruges på turen. Feltkassen skal være så stor, at den kan bruges som skriveunderlag og som siddeunderlag.

Indholdet i feltkassen skal I selv skaffe. Det kan være redskaber, som børnene skal bruge til undersøgelser, f.eks. en kniv, et forstørrelsesglas og en ske. Her skal også være plads til blyanter og farver som kan bruges til at skrive og tegne i dagbogen.

Feltkassen kan ikke købes færdig, men eleverne kan selv lave deres egen. Se hvordan i vejledningen:  Fremstilling af feltkasse

Feltkasse

Dagbogen bruger børnene til at fastholde og reflektere over deres oplevelser i naturen.

De kan skrive eller tegne hvad de har oplevet, laver huskesedler eller skriver aftaler som de har lavet med Ræven.

Som dagbog kan man bruge alle slags skrivebøger, f.eks. kladdehæfter og kinabøger, som kan købes mange steder. Det er praktisk, hvis dagbogen kan ligge i feltkassen, når den ikke bruges.

Naturdagbog

Baggrund

Regeringen udsendte i 2004 en ”Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 2004- 2009 ” .

Heri beskrives regeringens initiativer for at beskytte Danmarks natur og bevare den biologiske mangfoldighed.

Et vigtigt element heri er en øget indsats med at undervise børn i biodiversitet og dermed fremme deres forståelse for betydningen af en mangfoldig natur.

Naturvejlederordningen har i 2005 udgivet en handlingsplan:  Naturvejledning i det 21. århundrede.  Heraf fremgår det blandt andet, at Naturvejlederordningen vil udvikle undervisningsmateriale om biodiversitet til brug for børn og unge.

Det er netop baggrunden for udvikling af undervisningsmaterialet: Følg ræven i naturen, som her stilles til rådighed, så alle Danmarks børn kan undervises i betydningen af naturens mangfoldighed.

Følg ræven i naturen bygger på erfaringer med udeundervisning hos blandt andet lærere og pædagoger og naturvejledere.

Mange forslag til aktiviteter er samlet på  ”Skoven i Skolen”s hjemmeside.  Ideerne bag undervisning i naturen er samlet på  UDEskole.dk

Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark 2004-2009. Regerinen 2004.

Biologisk mangfoldighed i Danmark - status og strategi. Miljø- og Energiministeriet 1995.

Hvem står bag

Følg ræven i naturen er udgivet af Naturstyrelsen i 2006.

Projektet Følg ræven i naturen har omfattet udvikling og afprøvning af metoder til at arbejde i indskolingen med naturens mangfoldighed. Mange har været involveret:

Udvikling af idé og udarbejdelse af lærervejledning

Styregruppe

 • Arne Bondo-Andersen / Annegrete Munksgaard, Naturstyrelsen
 • Jens Futtrup, Bodil Kristensen og Tom Vestergaard, Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård og Skoletjenesten, Esbjerg Skolevæsen
 • Søren Vinding,  Forum for Miljøundervisning  
 • Malene Bendix,  Skoven i skolen  

Afprøvning af materialet (2004-2005)

 • Lærer Lis Cousin og naturvejleder Angel Trier Ottosen samt børnehaveklassen på Kruså Skole
 • Lærer Ruth Finne og naturvejleder Jes Aagaard samt 2. klasse på Roholmskolen, Albertslund
 • Lærer Kristian Heick og naturvejleder Jørgen Chemnitz samt 3. klasse på Eltang Skole, Kolding
 • Lærer Sonja Jensen og naturvejleder Tom Vestergaard samt 2. klasse på Sønderrisskolen, Esbjerg
 • Pædagog Connie Wiechert og børn fra Outrup Børnehave

Fotos i lærervejledning og hjemmeside:  Henning Peersen, Jens Futtrup og Søren Vinding

Tegninger:  Bente D. Eskildsen

Syning af ræve til projektet:  Frivillige ved  Kultur-og Fritidshuset  i Esbjerg