Det er også min natur

Undervisningsmateriale til 5.-6. klassetrin. Formålet er at formidle biodiversitet og anvise muligheder for handling.

Undervisningen er forankret i faget natur/teknik indenfor de centrale kundskabs- og færdighedsområder:

  • Den nære omverden
  • Den fjerne omverden
  • Menneskets samspil med naturen
  • Arbejdsmåder og tankegange

Hent materialet

Elevbog og lærervejledning kan hentes på Naturstyrelsens hjemmeside:

Det er også min natur - elevbog

Det er også min natur - lærervejledning

Elevbogens forside

Arbejdsark fra lærervejledningen

Arbejdsark 1 - Hvad er liv

Arbejdsark 2 - Tal for biodiversitet

Arbejdsark 3 - Samlet tal for skolens biodiversitet

Arbejdsark 4 - Smagstest af æbler

Andre arbejdsark

Smådyr i søer og åer

Smådyr på land

Andre undervisningsmaterialer om biodiversitet

Biodiversitet Verdenskort  
Kortet rummer 1000 dyr og planter kan indgå i undervisningen på mange klassetrin.

Følg ræven i naturen  
Lærervejledning til undervisning i indskolingen