Det er også min natur

Undervisningsmateriale til 5.-6. klassetrin. Formålet er at formidle biodiversitet og anvise muligheder for handling.

Undervisningen er forankret i faget natur/teknik indenfor de centrale kundskabs- og færdighedsområder:

  • Den nære omverden
  • Den fjerne omverden
  • Menneskets samspil med naturen
  • Arbejdsmåder og tankegange