Tagrør

Tagrør
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Tagrør ( Phragmites australis ) er en højtvoksende græs, der danner rørsumpe enten ved vandløb, søer eller fjorde. Tagrør findes over hele landet, og er desuden vidt udbredt globalt set. Arten kan tåle at stå med rødderne i vand, da den kan transportere ilt til rødderne, så de kan klare de iltfrie forhold uden at rådne. Tagrør har også kulturhistorisk betydning, da man bruger stråene til stråtag mm. Mange insekter og fugle er desuden tilknyttet de rørsumpe, som tagrør danner.

Oplev den i naturen

Tagrør møder du overalt på fugtige og våde steder som moser og søbredder - også på steder med svag saltvandspåvirkning i de indre farvande. Den er for resten ægte kosmopolit og naturligt udbredt i hele verden.

Fakta og materialer