Stor nælde

Stor nælde
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Danmarks almindeligste plante vokser naturligt i skov, men vi kan møde den mange andre steder, f.eks. på næringsrige enge og i rørsumpe. Stor nælde ( Urtica dioica ) er kendt af alle, da man kan brænde sig på den - en ganske let forbrænding, som sker ved, at man kommer i berøring med små hår på især plantens stængel. Stor nælde er en flerårig plante, som kan dække store flader med de høje planter. Stænglerne er firkantede, ru og tæt dækket af stive hår. Bladene er ægformede med savtakket rand og dækket på begge sider af stive hår. Arten er en klar indikator for næringsrig jord /gødskning.

Oplev den i naturen

Brændenælde kaldes også Stor Nælde for at skelne den fra Liden Nælde, som er en mindre ukrudtsplante i haver, der brænder endnu værre! Stor Nælde træffes meget almindeligt og overalt i både skov og åbent land, hvor der er rigeligt med næring. I vort velgødede landskab bliver den mere og mere almindelig. Da den med sin kraftige vækst kvæler de fleste andre vilde planter, er dens store succes ret problematisk.

Fakta og materialer

  • Danmarks Flora: Brændenælde - Stor nælde
  • Dansk Botanisk Forening
  • Download foto af brændenælde (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Dansk flora" af Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. 2006
  • "Den nye nordiske flora" af Bo Mossberg & Lennart Stenberg. Gyldendal 2003.
  • "Blomsternes Danmark" af Jens Gregersen og Bernth Løjtnant. Gyldendal 1997.