Rundbladet soldug

Rundbladet soldug
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

I Danmark findes der flere insektædende planter, som nok er ret små, men biologisk set er rigtig spændende. En rimelig almindelig art er rundbladet soldug ( Drosera rotundifolia ), som har en ca. 10 cm bred roset af spatelformede blade, hvor der især i randen af bladet sidder lange tentakellignende stilkede kirtler, som i spidsen udskiller en slimet substans. Når mindre dyr som f.eks. fluer og små sommerfugle lander på disse blade, hænger de fast i slimen. Derefter lukker bladet sig langsomt sammen om dyret, og et enzym udskilles og "fordøjer" dyrets bløde dele. Til sidst bliver den fordøjede væske opsuget af kirtlerne og kun en tør skal er tilbage af dyret. Soldug vokser i næringsfattige moser og er almindelig udbredt i Jylland.

Oplev den i naturen

Soldug vokser i de allermest sure og næringsfattige moser, hvor det meste af vegetationen består af Tørvemos (Sphagnum), især i højmoser og i hængesæksmoser. Den klarer sig bedst på steder, hvor der ikke er for tæt og høj vegetation, f.eks. på små, nøgne mudderflader, som er dækket af vand om vinteren og tørrer ud om sommeren.

Fakta og materialer