Plettet gøgeurt

Plettet gøgeurt
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

I Danmark findes der en lang række orkideer, hvoraf de fleste ikke er så almindelige. Plettet gøgeurt ( Dactylorhiza maculata ) er en smuk repræsentant for orkideerne, og kan findes i kalkprægede og sure moser og enge. Plettet Gøgeurt blomstrer fra midten af juni og til begyndelsen af august. Den har smalle blade, som næsten altid er kraftigt plettede på oversiden. Den bliver mellem 20 og 40 cm og varierer meget i udseende, afhængig af dens voksested.

Oplev den i naturen

Plettet Gøgeurt er fremfor alt hedens og hedemosernes gøgeurt og dermed en af ret få vilde danske orkidéer, som ikke er knyttet til kalkrig jord. Underarten Skov-Gøgeurt er dog knyttet til kalkrig bund. De blomstrer begge senere end de fleste andre gøgeurter; fra juni og ind i juli.

Fakta og materialer

  • Dyr og planter: Plettet gøgeurt
  • Dansk Botanisk Forening
  • Download foto af plettet gøgeurt (Foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Dansk flora" af Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. 2006
  • "Den nye nordiske flora" af Bo Mossberg & Lennart Stenberg. Gyldendal 2003.
  • "Blomsternes Danmark" af Jens Gregersen og Bernth Løjtnant. Gyldendal 1997.