Hvid anemone

Hvid anemone
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

I Danmark findes flere arter af anemone - de mest almindelig kendte er hvid, gul og blå. Den hvide anemone ( Anemone nemoralis ) er forårsbebuderen, der lyser op i vores løvskove, før bøgens blade springer ud. Hvid anemone er en lavtvoksende plante på især skovbund, men den kan også findes på overdrev og skrænter. Arten har rodskud, så den kan hurtigt dække et meget stort areal og dog være af samme klon genetisk set. Anemoner optræder i flere danske sange, f.eks. den berømte Kaj Munk sang om den blå anemone, en sang der havde stor betydning under besættelsen af Danmark 1940-45.

Oplev den i naturen

Hvid Anemone findes i gamle løvskove på både mager og på næringsrig jord – på sidstnævnte vokser den dog mere tæt og frodigt. Gul Anemone findes i gammel, muldrig løvskov i de sydøstlige dele af landet og den Blå Anemone findes på kalkrig bund, især på skrænter.

Fakta og materialer

  • Danmarks Flora: Hvid anemone
  • Dyr og planter: Anemone
  • Dansk Botanisk Forening
  • Download foto af anemone (Foto: Thomas Retsloff, må kun benyttes til ikke-kommerciel formidling af naturkanon)
  • "Dansk flora" af Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. 2006
  • "Den nye nordiske flora" af Bo Mossberg & Lennart Stenberg. Gyldendal 2003.
  • "Blomsternes Danmark" af Jens Gregersen og Bernth Løjtnant. Gyldendal 1997.