Engelskgræs

Engelskgræs
Foto: Thomas Retsloff

Udvalgets begrundelse

Engelskgræs ( Armeria maritima ) er en smuk lyslilla blomst, som vi typisk møder på strandenge og strandoverdrev. Arten har i dag bredt sig langs vejene pga. saltning, så mange ser den i motorvejsrabatten. Engelskgræs er flerårig med en tueformet vækst og kan faktisk være grøn om vinteren. Bladene er grågrønne, linjeformede og let sukkulente (plante, der oplagrer vand i fortykkede stængler eller blade). Blomsterne er samlet i tætte hoveder og er lyserøde med fin duft af nektar. Nogle bruger engelskgræs sammen med en anden strandengsplante - hindebæger - til blomsterbinding.

Oplev den i naturen

Engelskgræs vokser på overdrev og enge langs stranden, hvor der ikke pløjes, sprøjtes eller gødes, og hvor vegetationen er lav og lysåben. Den foretrækker mager sand- og grusbund og tåler en del salt. Den har bredt sig kraftigt ind i landet langs vore veje i de sidste årtier. Vejrabattens grus, vindsuset fra trafikken og vejsaltet giver den her levevilkår, som minder meget om en strandeng!

Fakta og materialer