Engblomme

Engblomme

Udvalgets begrundelse

Engblomme ( Trollius europaeus ) er symbolet på de artsrige, lysåbne, ferske enge. Samtidig er arten truet og i stærk tilbagegang – en grundig undersøgelse fra det tidligere Fyns Amt dokumenterer netop tilbagegang af engblomme og andre planter i de fynske enge og moser før 1980 og i dag. Engblomme er en ret høj flerårig plante, der har grønne fligede blade med store gule næsten kuglerunde blomster, der sidder for enden af lange stilke. Når folk fra landet mindes de blomstrende enge i tidligere tiders kulturlandskab, er det engblommen, der typisk bliver nævnt. Det var kvinderne på gården, der plukkede engblommer på engen til vaserne i den fine stue.

Oplev den i naturen

Engblomme er selve symbolet på den gammeldags blomstereng med høslæt og græsning uden pløjning og gødning. I dag kan du opleve den på omslaget af rigtig mange bøger om blomster, men sjældnere og sjældnere i naturen.

Fakta og materialer

  • Danmarks Flora: Engblomme
  • Dansk Botanisk Forening
  • Download foto af engblomme (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Dansk flora" af Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. 2006
  • "Den nye nordiske flora" af Bo Mossberg & Lennart Stenberg. Gyldendal 2003.
  • "Blomsternes Danmark" af Jens Gregersen og Bernth Løjtnant. Gyldendal 1997.