Ager-padderok

Agerpadderok
Foto: Scanpix

Udvalgets begrundelse

Padderok, som tilhører karsporeplanterne, er en meget gammel slægt, der er eneste overlevende fra en stor plantegruppe, der især var fremme i kultiden. Ager-padderok ( Equisetum arvense ) findes simpelthen overalt i landet og er meget almindelig langs veje og skovkanter, men der findes mange andre arter af padderok i Danmark, som er indikatorer for værdifulde fugtige skove, vældprægede enge etc. Ager-Padderok er en flerårig art, der har to slags leddelte skud: Forårsskud, som er brunlige, fordi de mangler klorofyl, og som danner sporer. Sommerskud, som er grønne og har fotosyntese. Bladene er bittesmå og skælformede, og de sidder i kranse. Padderok indeholder meget kisel; en art som skavgræs kan faktisk anvendes til slibeopgaver pga. kiselindeholdet. Haveejere med fortove kender padderok som en kampklar ukrudtsplante.

Oplev den i naturen

Ager-Padderok er for de fleste en almindelig og besværlig ukrudtsplante i haven, men den findes faktisk også mange steder som oprindelig i den naturlige vegetation på så forskellige steder som på strande, i skovmoser med el og ask, på lerede kystskrænter og i skovbryn.

Fakta og materialer

  • Danmarks Flora: Agerpadderok
  • Dansk Botanisk Forening
  • Download foto af agerpadderok (Foto: Scanpix, må kun benyttes til undervisningsformål i skolers og institutioners eget regi)
  • "Dansk flora" af Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. 2006
  • "Den nye nordiske flora" af Bo Mossberg & Lennart Stenberg. Gyldendal 2003.
  • "Blomsternes Danmark" af Jens Gregersen og Bernth Løjtnant. Gyldendal 1997.