Moræneler

Moræneler
Foto: Henrik J. Granat

Udvalgets begrundelse

Moræneleret er den mest almindelige jordart i Danmark og ses i næsten alle danske klinter. Moræneler er ikke bare ler, men en usorteret blanding af ler, sand, grus og sten bragt hertil af istidernes gletschere. Nede under gletscherens bund blev denne kaotiske blanding afsat og smurt ud over landet. I Danmark er spor af fire istider, hver med flere gletscher-fremstød. Den sidste gletscher smeltede bort for ca. 15.000 år siden.

Oplev den i naturen

Moræneler kan du opleve ved mange kystklinter overalt i Danmark.

Fakta og materialer